Q : เวลากรวดน้ำ ใครบ้างที่จะได้รับผลบุญที่อุทิศไป

Q : เวลากรวดน้ำ ใครบ้างที่จะได้รับผลบุญที่อุทิศไป

Q : เวลากรวดน้ำ ใครบ้างที่จะได้รับผลบุญที่อุทิศไป

ถาม :

เวลากรวดน้ำ ใครบ้างที่จะได้รับผลบุญที่อุทิศไปคะ

 

ตอบ :

พุทธศาสนาบอกไว้ชัดเจนว่า ผู้ที่จะสามารถรับบุญได้คือเปรตเท่านั้น เปรตจะรอรับส่วนบุญที่ญาติหรือใครอุทิศให้ ส่วนสถานะอื่นนั้นเขาไม่ต้องการ

เมื่อเราไปทำบุญก็ควรอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้ว เพราะเราไม่มีทางทราบได้ว่า ญาติของเราคนใดจะไปเกิดเป็นเปรตบ้าง ฉะนั้นอุทิศเผื่อไว้ก็ไม่เสียหายอีกทั้งเราอาจเกิดมาหลายร้อยชาติแล้วก็ได้ อาจเคยมีญาติมามากมาย การอุทิศส่วนบุญนี้เราสามารถยกให้กับญาติทุกชาติได้ทั้งหมด ให้ศัตรูทุกชาติก็ได้ หรือแม้แต่ให้กับผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราเลยก็ย่อมได้


ธรรมะจากพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author