Q : อาหารชุดเดียว แต่กรวดน้ำให้สรรพสิ่งมากมายจะแบ่งกันเพียงพอไหมคะ

Q : อาหารชุดเดียว แต่กรวดน้ำให้สรรพสิ่งมากมายจะแบ่งกันเพียงพอไหมคะ

Q : อาหารชุดเดียว แต่กรวดน้ำให้สรรพสิ่งมากมายจะแบ่งกันเพียงพอไหมคะ

ถาม :

อาหารเพียงชุดเดียว แต่กรวดน้ำให้สรรพสิ่งมากมายจะแบ่งกันได้เพียงพอไหมคะ

 

ตอบ :

สถานะอื่นเขาไม่มีระบบย่อยอาหารเหมือนมนุษย์หรอก เขาอิ่มทางใจ อาหารเพียงชุดเดียวที่เราอุทิศไปนั้นกลายเป็นนามธรรมไม่มีที่สิ้นสุด สรรพสัตว์ทั้งหลายสามารถอนุโมทนาได้โดยทั่วหน้า เพราะ อาหารไม่ใช่ตัวบุญ แต่อาหารเป็นที่ตั้งแห่งบุญ เป็นสื่อผ่านให้เราได้แสดงออกซึ่งการทำบุญบุญเกิดจากกิริยาที่ทำ ไม่ได้อยู่ที่จำนวนอาหารที่ได้มอบไป

 

ธรรมะจากพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author