Q: หนูทำกรรมอะไรถึงโดนผู้ชายหลอกประจำ

Q: หนูทำกรรมอะไรถึงโดนผู้ชายหลอกประจำ

Q: หนูทำกรรมอะไรถึงโดนผู้ชายหลอกประจำ

ถาม:

ทุ่มเทกับความรักทุกครั้งแต่ทำไมถึงโดนผู้ชายหลอกประจำ เป็นเพราะทำกรรมอะไร แล้วทำอย่างไรถึงจะเจอคนที่จริงใจกับเราคะ

ตอบ:

กรรมคือการกระทำทั้งดีและชั่ว และเราเป็นผู้รับกรรม วิบากกรรมคือผลการกระทำนั้น ดังนั้นเราควรทำดี ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ที่สำคัญ ต้องเป็นคนมีสัจจะในคำพูด ไม่หลอกลวงหรือทำสิ่งไม่ดี ต้องรักษาศีล 5 ส่วนเหตุที่เราเดือดร้อนเพราะทำกรรมอะไรไว้ ก็เพราะไม่รักษาศีล 5 เป็นการทำบาปทำกรรมชั่วกันไป เพราะศีลคือสิ่งปกติของจิตใจ โดยธรรมชาติจิตของคนเราผ่องใสมาก ถ้าเราจิตใจดีแล้ว หน้าตาก็ผ่องใส ถ้าเรามีจิตใจที่ดีงาม มีศีลปกติดีแล้ว อยู่ที่ไหนก็มีความสุข มีแต่คนรัก คนที่เข้ามาหาเราก็มีแต่คนดี ๆ มีศีลมีธรรม เราอยู่ทำหน้าที่แบบคนมีศีลนี่แหละประเสริฐแล้ว ส่วนคนที่ใช่ก็อยู่แบบรอวันเวลามาเองโดยที่เราไม่เดือดร้อน เพราะเรามีศีลเป็นที่พึ่งที่รักษาอยู่

พระ ดร.นิตินัย อุดมกัน: พระอาจารย์ผู้ไขปัญหาธรรม


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author