Q: การแผ่เมตตาหลังทำบุญ ผู้ที่เราเอ่ยถึงจะได้รับผลบุญจริงหรือ

Q: การแผ่เมตตาหลังทำบุญ ผู้ที่เราเอ่ยถึงจะได้รับผลบุญจริงหรือ

Q: การแผ่เมตตาหลังทำบุญ ผู้ที่เราเอ่ยถึงจะได้รับผลบุญจริงหรือ

ถาม: การที่เราตั้งจิตทุกครั้งหลังทำบุญว่า ขอให้บุญนี้จงถึงแก่เทวดาประจำตัวข้าพเจ้าและเจ้ากรรมนายเวร รวมถึงเจ้าที่เจ้าทางที่บ้าน ท่านเหล่านั้นจะได้รับจริงหรือไม่คะ แบบนี้จะเรียกว่าทำบุญแบบหวังผล (ในทางกุศล) หรือไม่ และที่ถูกต้องควรทำอย่างไรคะ

ตอบ: การแผ่เมตตาให้แก่เทวดาเป็นต้นนั้น หากเราทำด้วยจิตอันบริสุทธิ์จริงๆ ท่านเหล่านั้นก็คงจะได้รับอย่างแน่นอน เหมือนเมื่อครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล ภิกษุกลุ่มหนึ่งลาพระพุทธองค์ไปปฏิบัติธรรมในป่า แล้วถูกเทวดารบกวนด้วยการแสดงตนเป็นผีมาหลอกหลอน จึงพากันตื่นตกใจกลับมาเฝ้าพระบรมครู พระองค์ทรงสอนว่า หากอยากอยู่ในป่าอย่างปลอดภัยก็ขอให้ “แผ่เมตตา” แก่สรรพชีพ สรรพสัตว์ ภิกษุกลุ่มนั้นเรียนวิธีแผ่เมตตาเสร็จแล้วจึงกลับเข้าป่าไป ทีนี้ทุกรูปเริ่มแผ่เมตตาจากทางเข้าป่าไปเลยทีเดียว ผลก็คือเทวดาทั้งหลายต่างโมทนาสาธุการ ไม่มากล้ำกรายอีกเลย นี่คืออานิสงส์ของการแผ่เมตตาด้วยจิตบริสุทธิ์ที่ “ปรารถนาให้เขาอยู่ร่วมกับเราอย่างฉันมิตร”

ส่วนการแผ่เมตตาให้ผู้ตาย ถ้าเขาเหล่านั้น “อนุโมทนา” (คือ รับรู้แล้วอนุโมทนา) การแผ่เมตตาจึงจะสำเร็จ

การทำบุญแล้วแผ่ส่วนกุศลให้สรรพชีพ สรรพสัตว์นั้นเป็นสิ่งควรทำ เป็นวิธีทำบุญอย่างหนึ่งในวิธีทำบุญ 10 ประการ เรียกว่า “ปัตติทานมัย” (บุญที่เกิดจากการให้ส่วนบุญ) ส่วนผู้ที่เห็นคนอื่นทำบุญแล้วพลอยโมทนา ไม่ริษยา เรียกว่า “ปัตตานุโมทนามัย” (บุญที่เกิดจากการพลอยอนุโมทนา)

คนที่ทำบุญแล้วไม่แผ่ส่วนบุญให้ใครเลยต่างหากสมควรถูกตำหนิ เพราะถือว่าใจแคบ การทำบุญแล้วตั้งจิตให้เป็นกุศล เผื่อแผ่ส่วนบุญนั้น เป็นสิ่งที่ควรอนุโมทนาแท้ แม้การทำบุญแล้วตั้งจิตปรารถนาในทางที่ดีก็เป็นสิ่งควรทำ คุณคงลืมไปแล้วว่า พระพุทธเจ้าของเรานั้นกว่าจะประสบความสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า พระองค์ก็เคยทำบุญแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้า พระสารีบุตรก็เคยทำบุญแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นพระอัครสาวก พระอานนท์พุทธ-อนุชาก็เช่นกัน การตั้งจิตอธิษฐานหลังทำบุญก็ดี การแผ่ส่วนกุศลให้แก่สัตว์อื่นก็ดี ล้วนเป็นสิ่งควรทำทั้งนั้น แต่ถ้าคุณต้องการยกจิตให้สูงกว่านั้น จะทำบุญเฉยๆ เพื่อฝึกยกใจให้ว่าง ให้สูง จะไม่อธิษฐานอะไรเลยก็ย่อมได้ ทำบุญสักแต่ว่าทำ ไม่หวังผลสำหรับ “อัตตา” ใดๆ อีก ถ้าทำด้วยการถือหลักอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน

 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author