Q: จะดูแลสามีและลูกซึ่งเป็นโรคเครียดอย่างไรโดยที่เราไม่เครียดไปด้วย

Q: จะดูแลสามีและลูกซึ่งเป็นโรคเครียดอย่างไรโดยที่เราไม่เครียดไปด้วย

Q: จะดูแลสามีและลูกซึ่งเป็นโรคเครียดอย่างไรโดยที่เราไม่เครียดไปด้วย

ถาม

เราจะดูแลสามีและลูกซึ่งเป็นโรคเครียดอย่างไรโดยที่ตัวเราไม่เครียดไปด้วย เพราะบางครั้งก็เคยคิดอยากหนี แต่ก็สงสารพวกเขา และบางครั้งก็โมโหที่เขาเอาแต่ใจ คุยไม่รู้เรื่อง

ตอบ

พระครูธรรมธร ดร.สาคร สุวฑฺฒโน ตอบปัญหานี้ว่า “โยมจะต้องใช้ขันติธรรมในการดูแลและหาโอกาสพาคนในครอบครัวไปปฏิบัติธรรม เพราะการปฏิบัติธรรมเป็นการช่วยให้จิตใจสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน และทำให้ความเครียดที่เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆ ดับลง เพราะจิตได้รับการฝึกดีแล้ว”

เช่นเดียวกันกับที่ท่าน ว.วชิรเมธี เคยตอบไว้ว่า

“ความเครียดมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนที่ขาดการเจริญสติ แต่สำหรับใครก็ตามที่เคยเรียนรู้เรื่องการเจริญสติจนสามารถตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันขณะได้ คนนั้นสามารถที่จะบริหารใจให้ลอยอยู่เหนือความเครียดได้อย่างสบายๆ

เคล็ดลับง่ายๆ ของการขจัดความเครียดก็คือ ฝึกตนให้เป็นบุคคลที่มีสติอยู่เสมอ เพราะวินาทีที่เรามีสตินั้นความทุกข์จะแทรกเข้าสู่จิตใจส่วนลึกของเราไม่ได้เมื่อใจไม่ถูกความทุกข์ยึดครอง ใจจึงผ่องใส สงบ เย็น เป็นสุข”


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author