Q: ดูดวงกับพระผิดหรือไม่

Q: ดูดวงกับพระผิดหรือไม่

Q: ดูดวงกับพระผิดหรือไม่

ถาม:

นอกจากจะไปขอฤกษ์ยามกับหมอดูแล้ว คนบางกลุ่มยังนิยมไปขอฤกษ์ยามหรือดูดวงกับพระรูปนั้นรูปนี้กันบ่อย ๆ เรื่องนี้ถือว่าเป็นกิจของสงฆ์หรือไม่ ผิดวินัยหรือเปล่าคะ

ตอบ:

จริง ๆ แล้วถือว่าไม่เหมาะสม เพราะสุ่มเสี่ยงต่อการ “อวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตน” คือไม่รู้จริง ไม่เห็นจริง แล้วทำนายทายทักไปดังตนได้รู้ได้เห็น หรือแม้ว่ารู้เห็นจริง ก็ไม่สมควรอยู่ดี เพราะเป็นเดียรัจฉานวิชา คือขวางต่อพระนิพพาน ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ คือการหลุดพ้นจากวัฏสงสาร อาจทำให้ฆราวาสหรือใครก็ตามที่หลงเชื่อเกิดความงมงาย รอคอยแต่โชคชะตา ไม่หมั่นประกอบในความเพียรพยายาม ปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยผ่านไปโดยไม่ได้อะไรเลย มองในแง่ของศีลเองก็ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือว่าพระผู้ดูดวงกำลังประกอบมิจฉาชีพ ทำศีลไม่ให้มีความบริบูรณ์ ถ้าให้ขยายความคือไม่มุ่งมั่นศึกษาพุทธธรรมให้แตกฉาน ไม่ตั้งตนอยู่ในสมณสารูปที่เหมาะสม เมื่อเป็นเช่นนั้นจะสามารถสั่งสอนฆราวาสให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ปฏิบัติหน้าที่ของตนไม่ให้บกพร่องได้อย่างไร

ฆราวาสเองก็อย่าได้มองพระเป็นเจ้าพิธี ขอให้มองพระเป็นผู้บอกทางแห่งพระนิพพาน และก็ต้องศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ให้เข้าใจ ว่าสิ่งใดควร สิ่งใดไม่ควร และไม่ฝากความหวังไว้กับสิ่งที่มองไม่เห็น

สุดท้ายหากจะศรัทธาหรือเชื่อมั่นในผู้ใด ก็ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งปัญญา นั่นจึงเรียกว่าสำคัญที่สุด

 

ธรรมะจาก พระอาจารย์ ดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต 


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author