Q: ลูกสาวของดิฉันเป็นโรคสมาธิสั้น กรรมใดส่งผลให้เธอต้องเกิดมาเป็นเช่นนี้คะ

Q: ลูกสาวของดิฉันเป็นโรคสมาธิสั้น กรรมใดส่งผลให้เธอต้องเกิดมาเป็นเช่นนี้คะ

Q: ลูกสาวของดิฉันเป็นโรคสมาธิสั้น กรรมใดส่งผลให้เธอต้องเกิดมาเป็นเช่นนี้คะ

ถาม

ลูกสาวของดิฉันเป็นโรคสมาธิสั้น กรรมใดส่งผลให้เธอต้องเกิดมาเป็นเช่นนี้คะ

ตอบ

เท่าที่ทราบ (ซึ่งหมายความว่า อาจมีบางเรื่องที่ผู้เขียนไม่ทราบ และบางทีอาจมีตัวอย่างที่ดีกว่าที่จะเล่าต่อไปนี้)ในสมัยพุทธกาล มีพี่น้องสองคนมีความศรัทธาในพุทธศาสนาจึงพากันออกบวช คนพี่บวชได้ไม่นานก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์ ส่วนคนน้องแม้บวชมาได้หนึ่งพรรษาแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีความคืบหน้าในทางธรรมเลย พระพี่ชายได้มอบกวีนิพนธ์บทหนึ่งซึ่งมีสี่บาท (สี่บรรทัด) ให้ท่อง พระน้องชายใช้เวลาท่องกวีนิพนธ์ธรรมะบทนี้อยู่ถึงสามเดือนตลอดพรรษาก็จำไม่ได้ ท่องข้างหน้าก็ลืมข้างหลัง ท่องข้างหลังก็ลืมข้างหน้า เมื่อไม่มีความก้าวหน้าในการศึกษาอย่างนี้ พระพี่ชายเลยบอกว่า น้องชายไม่มีอนาคตในทางศาสนาแล้ว พระน้องชายน้อยใจมาก จึงตัดสินใจจะไปกระโดดหน้าผาตาย แต่พระพุทธเจ้าทรงทราบการตัดสินใจของเธอเสียก่อนจึงเสด็จไปดักขวางทางเอาไว้ เมื่อทรงถามทราบความจริงแล้ว จึงมีพุทธดำรัสว่า  “คนที่ท่องจำอะไรไม่ได้ ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนหมดอนาคตในศาสนาของพระองค์”

เมื่อทรงให้กำลังใจแล้ว จึงทรงมอบ “ผ้าเช็ดมือ” สีขาวให้เธอผืนหนึ่ง ทรงกำชับว่า ให้นำผ้าเช็ดมือนี้ไปพิจารณา พร้อมทั้งบริกรรมว่า “รโชหรณํ” (ระ-โช-หะ-ระ-นัง) ครั้งแล้วครั้งเล่า เมื่อพิจารณาไป พระจูฬปันถกะสังเกตเห็นว่า ผ้าเช็ดมือสีขาวกลายเป็นสีดำคล้ำไปด้วยเหงื่อไคลของตน จึงเกิดการเรียนรู้ขึ้นมาด้วยตัวเองว่า  “จิตของคนเรานั้นผ่องใสมาแต่เดิม แต่เศร้าหมองไปในภายหลังเพราะกิเลสจรมาครอบงำ” ด้วยการเกิดโพธิปัญญาเช่นนี้เอง ไม่ทันข้ามวัน ท่านก็พลันได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ ไม่แต่เพียงเท่านั้นเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้ว ยังมีฤทธิ์พิเศษเป็นของแถม สามารถล่องหนหายตัว เนรมิตตนเองเป็นพระนับพันๆ รูปเต็มวัดให้คนตื่นเต้นเล่นก็ยังได้อีกต่างหาก

ต่อมาเมื่อเรื่องนี้ทราบไปถึงหมู่พระภิกษุ จึงต่างโจษขานกันขึ้นมาว่า พระจูฬปันถกะเคยทำกรรมอันใดหนอ จึงกลายเป็นพระหัวทึบ สมาธิสั้น ความจำไม่ดี แต่พอได้พบครูดีอย่างพระพุทธเจ้าแล้วกลับสามารถเป็นอริยบุคคลขึ้นมาได้ภายในวันเดียว

พระพุทธองค์ทรงตอบคำถามนี้ว่า สาเหตุที่พระจูฬปันถกะหัวทึบสมาธิสั้นนั้น เป็นเพราะในอดีตชาติเธอเคยเป็นนักเรียนร่วมชั้นกับเพื่อนๆ อีกหลายคน ในบรรดาเพื่อนๆ เหล่านั้น มีอยู่คนหนึ่งเป็นเด็กสมาธิสั้น ความจำไม่ดี ครูให้ท่องจำอะไรก็ทำไม่ได้ ตอบปัญหาผิดๆอยู่เสมอ เมื่อเห็นเพื่อนร่วมชั้นตอบปัญหาผิด ความจำสั้น เธอมักจะหัวเราะเยาะเพื่อนคนนั้นด้วยเห็นเป็นเรื่องขำขันอยู่เสมอ

กรรมที่เกิดจากการ “หัวเราะเยาะคนอื่น” นั่นเอง ทำให้ชาตินี้เธอจึงกลายมาเป็นคนสมาธิสั้น ความจำไม่ดี แต่เหตุที่เธอกลายเป็นพระอรหันต์ได้ภายในวันเดียวก็เพราะเธอได้พบกัลยาณมิตรชั้นยอดอย่างพระพุทธเจ้านั่นเอง

เรื่องที่เล่ามานี้ ไม่แน่ใจว่าพอจะเทียบเคียงกับกรณีลูกของคุณได้หรือไม่ ลองฟังไว้เป็นความรู้ประดับสติปัญญาก็แล้วกัน อย่างไรก็ตาม อย่าสรุปว่าโรคสมาธิสั้นที่เกิดกับลูกของคุณเป็นผลของกรรมเพียงอย่างเดียว ควรพิจารณาเหตุปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย และคุณก็ไม่ควรท้อใจ เพราะ “มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้”

 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author