Q: อัฐิของคนตายที่เผาแล้วควรเก็บไว้บางส่วนหรือนำไปลอยอังคารทั้งหมด

Q: อัฐิของคนตายที่เผาแล้วควรเก็บไว้บางส่วนหรือนำไปลอยอังคารทั้งหมด

Q: อัฐิของคนตายที่เผาแล้วควรเก็บไว้บางส่วนหรือนำไปลอยอังคารทั้งหมด

ถาม

อัฐิของคนตายที่เผาแล้ว ควรจะเก็บไว้บางส่วน หรือเก็บไว้ทั้งหมด หรือควรนำไปลอยอังคารให้หมด

ตอบ

พระครูธรรมธร ดร.สาคร สุวฑฺฒโน ตอบปัญหานี้ว่า ตามประเพณีนิยมของชาวพุทธมักเก็บอัฐิของผู้วายชนม์ไว้บางส่วนเพื่อไว้ทำบุญครบ 100 วัน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู ทั้งยังเป็นการระลึกถึงความดีของผู้ตาย ส่วนอัฐิที่เหลือก็จะนำไปลอยอังคาร


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

 

About the Author