Q: พ่อกับแม่ทะเลาะกันบ่อยมาก รู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจมาก ควรทําอย่างไรดีคะ

Q: พ่อกับแม่ทะเลาะกันบ่อยมาก รู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจมาก  ควรทําอย่างไรดีคะ

Q: พ่อกับแม่ทะเลาะกันบ่อยมาก รู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจมาก ควรทําอย่างไรดีคะ

คำถาม : พ่อกับแม่ทะเลาะกันบ่อยมาก  และแม่ชอบบ่นพ่อให้เราฟัง รู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจมาก  ควรทําอย่างไรดีคะ

ตอบปัญหาธรรมโดย พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท
เราต้องทําความเข้าใจก่อนว่า  การที่แม่บ่นเป็นเพราะท่านกําลังทุกข์ใจ บางครั้งท่านอาจไม่ได้ต้องการให้เราช่วยแก้ปัญหา  แต่ต้องการใครสักคนที่ไว้ใจมารับฟังเรื่องราว  ทําให้หายอึดอัด  การที่แม่ได้ระบายให้เราฟังอาจจะช่วยให้ความทุกข์ของท่านลดลงไปครึ่งหนึ่ง  หากโยมคิดได้ว่าตัวเองเป็นคนที่ช่วย แบ่งเบาความทุกข์ของแม่ได้โดยที่ใจไม่จําเป็นต้องทุกข์ไปด้วย  ก็ถือว่าเป็นโชคดีของโยม  ได้ทั้งบุญ (อิ่มใจ)  ได้ทั้งกุศล (รู้จักคิด)  แต่หากโยมยังคิดไม่ได้ หรือไม่ยอมคิด  และยังติดอยู่กับทุกข์  ก็ลองนึกว่า  แม่ทุกข์ กายทุกข์ใจเพื่อเรามาแล้วเท่าไหร่  เราจะทนอึดอัดใจเพื่อให้ ท่านคลายความอัดอั้นบ้างไม่ได้เชียวหรือ

หากจะให้ดีกว่านั้น  โยมลองทําหน้าที่เป็นกัลยาณมิตร ช่วยแก้ปัญหาระหว่างพ่อกับแม่ได้ไหม  เพราะบางครั้งการที่แม่บ่นกับเราอาจเป็นเพราะท่านไม่สะดวกใจที่จะคุยกับพ่อโดยตรง หรือเปล่า  เช่น  รู้ว่าหากพูดไปพ่อก็ไม่ทําตาม  หรือพูดไปก็จะมีเรื่องกระทบกระทั่งตามมา  เป็นต้น  ฉะนั้นทางแก้คือ  เราอาจจะทําหน้าที่เป็นผู้นําสารเข้าไปช่วยคลี่คลายปัญหา  คงจะดีกว่ามานั่งอึดอัดกับคําบ่นของแม่  โดยลืมไปว่าท่านกําลังทุกข์ใจอยู่

 

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่
นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author