Q: พระอาจารย์คะ เรื่องบนเตียงถือเป็นตัวถ่วงสำหรับคนที่ต้องการจะบรรลุธรรมไหมคะ

Q: พระอาจารย์คะ เรื่องบนเตียงถือเป็นตัวถ่วงสำหรับคนที่ต้องการจะบรรลุธรรมไหมคะ

Q: พระอาจารย์คะ เรื่องบนเตียงถือเป็นตัวถ่วงสำหรับคนที่ต้องการจะบรรลุธรรมไหมคะ

ถาม : พระอาจารย์คะ เรื่องบนเตียงถือเป็นตัวถ่วงสำหรับคนที่ต้องการจะบรรลุธรรมไหมคะ

ตอบ : ไม่ถ่วง เพราะผู้ที่จะละกามได้คือขั้นอนาคามีขึ้นไปแต่คนที่ยังอยู่ในชั้นโสดาบันก็ยังเสพกาม มีสามีหรือภรรยาของตัวเองอยู่ ไม่ได้เสียหายตรงไหน ไม่ได้เป็นเครื่องกางกั้นการบรรลุธรรมเลย

ถาม : แต่สำหรับคนที่ไม่มีสามี - ภรรยาหรือลูกตั้งแต่แรกมักมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมมากกว่าคนที่มีสามี - ภรรยาหรือลูกใช่ไหมคะ

ตอบ : จริงๆ แล้วการมีลูกมีภรรยาหรือสามีนี่คือลีลาชีวิตเลยนะแต่ถ้ามีโอกาสเลือกได้ ก็คงต้องตอบว่าใช่…การอยู่คนเดียวทำให้เราไม่ต้องมานั่งห่วงหน้าพะวงหลัง จิตจะไม่ไปเกาะกับลูกหรือสามี การปฏิบัติก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้ามากกว่าเป็นธรรมดา ยิ่งถ้าไม่มีทรัพย์สินอะไรมากมาย เครื่องถ่วงจะยิ่งน้อย เบาเนื้อเบาตัว เวลาภาวนา ดูลม ดูกาย ดูจิต ก็จะทำให้นิ่งสงบง่ายขึ้น แต่ถ้าเรามีลูก มีสามี เวลาปฏิบัติธรรมเดี๋ยวก็คิดถึงสามี คิดเรื่องลูก…จริงไหม

 

ธรรมะจากพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.

 

About the Author