Q : สำหรับคนที่ปฏิบัติจนได้ฌานแล้ว พอมีเรื่องบนเตียงเข้ามาเกี่ยวข้อง จะทำให้ฌานที่มีเสื่อมหายไปไหมคะ

Q : สำหรับคนที่ปฏิบัติจนได้ฌานแล้ว พอมีเรื่องบนเตียงเข้ามาเกี่ยวข้อง จะทำให้ฌานที่มีเสื่อมหายไปไหมคะ

Q : สำหรับคนที่ปฏิบัติจนได้ฌานแล้ว พอมีเรื่องบนเตียงเข้ามาเกี่ยวข้อง จะทำให้ฌานที่มีเสื่อมหายไปไหมคะ

ถาม : สำหรับคนที่ปฏิบัติจนได้ฌานแล้ว พอมีเรื่องบนเตียงเข้ามาเกี่ยวข้อง จะทำให้ฌานที่มีเสื่อมหายไปไหมคะ

 ตอบ : เสื่อมสิ…โดยปกติถ้ามีเรื่องกามเข้ามาเกี่ยวข้อง ย่อมยากที่ฌานจะไม่เสื่อมนะ เว้นแต่ว่าเขาชำนาญ เข้าฌานได้จนเป็นวสี* ถือว่าอินทรีย์แก่กล้า เสื่อมยากหน่อย

“เสื่อม” ในที่นี้อาจารย์หมายถึงเสื่อมแค่ช่วงเสพกามนะ แต่เมื่อใดที่ละจากเรื่องบนเตียงได้แล้ว พอมาอยู่ว่างๆเงียบๆ คนเดียว ได้เดินจงกรม นั่งสมาธิ หรือทำอะไรที่เคยฝึกฝนมาสักชั่วโมงหรือสองชั่วโมง ก็สามารถเข้าฌานใหม่ได้แต่ถ้าไปเจอกามอีก จิตไปสัมผัสเจอการกระทบ เกิดอาการหวั่นไหว เข้าไปร่วมเสพกามอีก จิตก็จะเสื่อมจากฌานอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้…แต่ยังไงก็คงไม่มีใครเสพตลอด 24 ชม.หรือตลอดชีวิต พอถึงเวลาพักก็เข้าฌานใหม่ได้

ถ้าเป็นอริยบุคคลตั้งแต่อนาคามีขึ้นไป ไม่มีเรื่องกามแล้วฌานก็ไม่เสื่อม ต่อให้มีใครมาทำอะไรอยู่ต่อหน้าบนเตียงก็สามารถดูลมเข้าฌานได้เลย แต่ถ้าเป็นอริยบุคคลที่ยังไม่ถึงอนาคามี เช่น พระโสดาบัน สกิทาคามี จิตยังสามารถหวั่นไหว ถึงจะเข้าฌานได้ก็ยังต้องออกมาเสพกามอยู่ ฌานก็ย่อมเสื่อม แต่ถึงแม้ฌานจะเสื่อม จิตท่านก็ไม่เป็นทุกข์ใจไม่กังวล เพราะรู้ว่าเป็นกฎของธรรมชาติ ทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลง มีความเสื่อมเป็นธรรมดา ดังนั้นชั่วโมงนี้เสื่อมก็เสื่อมไป เสพเสร็จก็มาสร้างเหตุ (เข้าฌาน) ใหม่ ผลก็ออกมาสมบูรณ์แบบ

คนส่วนใหญ่ยังมีครอบครัว สามีหรือภรรยา ก็ต้องให้ความสุขแก่คู่เราด้วย โยมผู้หญิงทั้งหลายมักบ่นว่าสามีมาปฏิบัติธรรมแล้วตายด้านไปหมด เขาเลยพานเกลียดอาจารย์ไปด้วย (หัวเราะ) ดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ต้องการ ไม่มีราคะย้อมจิตย้อมใจเลย แต่ถ้าเขาต้องการ ก็ต้องยังประโยชน์ให้เกิดกับเขา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เสพกามการกุศล” (หัวเราะ)ถือว่าทำประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ใช่เพื่อตัวเอง ได้บุญใหญ่มากแต่ต้องมีขอบเขตนะ ไม่ใช่ไปผิดคู่ ผิดผัวผิดเมียของคนอื่นแบบนี้บาป!

*วสี คือ ความชำนาญแคล่วคล่องในฌาน

ธรรมะจากพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail

 

About the Author