Q:มีแฟนเป็นเพศเดียวกัน แต่ครอบครัวไม่เห็นด้วยควรทำอย่างไร

Q:มีแฟนเป็นเพศเดียวกัน แต่ครอบครัวไม่เห็นด้วยควรทำอย่างไร

Q:มีแฟนเป็นเพศเดียวกัน แต่ครอบครัวไม่เห็นด้วยควรทำอย่างไร

ถาม

มีแฟนเป็นเพศเดียวกัน แต่ครอบครัวไม่เห็นด้วย ควรจะทำอย่างไร หากฝืนคบกันต่อไปจะถือว่าเป็นคนอกตัญญูหรือไม่

ตอบ

พระครูธรรมธร ดร.สาคร สุวฑฺฒโน ตอบปัญหานี้ว่า ถ้าเรารักใครสักคน ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตาม ขอให้เรารักด้วยความเข้าใจและรักด้วยใจบริสุทธิ์ การรักเพศเดียวกันไม่ใช่สิ่งผิด ถ้าไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น แต่เมื่อรักแล้วต้องรู้จักชักชวนกันทำความดี เข้าวัด ปฏิบัติธรรม และช่วยกันเลี้ยงดูผู้มีพระคุณ เพียงเท่านี้ครอบครัวก็จะเข้าใจและยอมรับในความรักของคุณเอง


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author