Q: รูู้สึกหมั่นไส้ ไม่ชอบเพื่อนใน facebook/Instagram ที่ชอบโชว์

Q: รูู้สึกหมั่นไส้ ไม่ชอบเพื่อนใน facebook/Instagram ที่ชอบโชว์

Q: รูู้สึกหมั่นไส้ ไม่ชอบเพื่อนใน facebook/Instagram ที่ชอบโชว์

ถาม:

เห็นเพื่อนใน facebook/Instagram บางคนแล้วรู้สึกหมั่นไส้ ไม่ชอบ เพราะเห็นต่างทางการเมือง หรือบางคนชอบโชว์ชีวิตหรูหราจนเกินจริง จะทำอย่างไรดีคะ

ตอบ:

ต้องมีหลักธรรมประจำใจ เพราะเราเสพโซเชียลมีเดียทางตา ฟังทางหู ส่งต่อทางปาก กระทำทางกาย ถ้าหากใจขาดการยึดเหนี่ยวด้วยหลักธรรมแล้ว จิตจะปรุงแต่งให้เกิดสิ่งโสมมด้วยการอิจฉาริษยา ความหมั่นไส้ ความไม่ชอบ เพียงเพราะความเห็นต่าง เมื่อหัดใช้ธรรมะยึดเหนี่ยวได้ ใจก็เปิดกว้าง ตาก็สว่าง หูจะรับฟังผู้อื่นมากขึ้น จมูกดมกลิ่นได้มากขึ้น ปากจะพูดในสิ่งที่ดีขึ้น กายจะกระทำในสิ่งที่ดีขึ้นเพราะเราเปิดใจด้วยความเป็นกลาง ทำให้ชีวิตในโลกออนไลน์สับสนกับสภาวะทางอารมณ์น้อยลง “การเปิดใจยอมรับความเห็นต่าง ช่วยให้ทะเลาะกับผู้อื่นน้อยลง และปรับปรุงตนเองได้มากขึ้น”


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author