Q: มีธรรมะข้อใดบ้างไหมคะที่จะสามารถช่วยให้ลูกสาวหายจากโรคสมาธิสั้นได้

Q: มีธรรมะข้อใดบ้างไหมคะที่จะสามารถช่วยให้ลูกสาวหายจากโรคสมาธิสั้นได้

Q: มีธรรมะข้อใดบ้างไหมคะที่จะสามารถช่วยให้ลูกสาวหายจากโรคสมาธิสั้นได้

ถาม

มีธรรมะข้อใดบ้างไหมคะที่จะสามารถช่วยให้ลูกสาวหายจากโรคสมาธิสั้นได้

ตอบ

หลักธรรมที่พอจะช่วยได้ก็คือ เมื่อคุณตระหนักอย่างชัดเจนว่าเขาสมาธิสั้น ก็ไม่ควรคาดหวังว่าเขาจะเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ปัญญาเชิงวิชาการเหมือนคนทั่วไป เนื่องจากช่วงความจำข้อมูลของเขาสั้น ดังนั้นควรส่งเสริมเขาให้หันมาเอาดีในทางปฏิบัติแทน เช่น ที่พระพุทธเจ้าไม่ขอให้พระจูฬปันถกะท่องหนังสือซึ่งเป็นความถนัดเชิงวิชาการ แต่ทรงให้เธอลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จนเกิดปัญญาขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

หลักการสอนคนทั่วไปซึ่งมีความจำปกตินั้นมีอยู่ว่า ให้ส่งเสริมให้เขามีความเป็นเลิศทางวิชาการ แต่สำหรับเด็กพิเศษสมาธิสั้นให้ส่งเสริมทางด้านปฏิบัติการ กล่าวคือ การให้เด็กได้ศึกษาจากประสบการณ์ตรง ซึ่งในทางจิตวิทยาการศึกษาเราเรียกว่า เป็นการศึกษาแบบให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง หรือ learning by doing  ทอมัส แอลวา เอดิสัน ก็เป็นเด็กในลักษณะเช่นนี้ เขาจึงชอบเรียนรู้ด้วยการทดลองไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง ในที่สุดก็ประสบความสำเร็จกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกได้เหมือนกัน

 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author