Q : หัวหน้าไม่ยุติธรรม ทำอย่างไรดี

Q : หัวหน้าไม่ยุติธรรม ทำอย่างไรดี

Q : หัวหน้าไม่ยุติธรรม ทำอย่างไรดี

ถาม :

หัวหน้าไม่ยุติธรรมทำอย่างไรดี

 

ตอบ :

เมื่อเราเอาความรู้สึกไปตัดสินว่าหัวหน้าไม่ยุติธรรมเพราะเขาทำกับเราไม่ดี นั่นคือเราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ถ้าเขาทำดีกับเราเราก็ต้องคิดว่าเขายุติธรรม แต่ถึงเจอหัวหน้าที่ไม่ยุติธรรมจริงๆ เราก็เปลี่ยนหัวหน้าไม่ได้ทางที่ดีควรหาสาเหตุว่าทำไมเขาถึงไม่ดีกับเรา เพราะปัญหาทุกอย่างจะแก้ได้ก็ต้องรู้เหตุแห่งปัญหา ถ้าแก้ที่คนไม่ได้ เราก็ต้องแก้ที่เหตุ หรือเราอาจถามตัวเองว่า ถ้าเป็นหัวหน้า เราอยากได้ลูกน้องแบบไหน แล้วจึงย้อนมองตัวเองว่าเราขาดคุณสมบัติอะไรแล้วก็เติมสิ่งนั้นเข้าไป แต่ถ้าหัวหน้ามีอคติหรือเจตนามีอคติกับเราจริง ๆ วิบากกรรมจะตกอยู่กับเขาเอง ต่อไปภายหน้าเขาก็จะเจอหัวหน้าที่มีอคติต่อเขา ไม่ให้ความเป็นธรรมต่อเขาบ้าง เพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวเราให้ดีที่สุด แล้วจะได้ดีในที่สุด


ธรรมะจากพระอาจารย์ชาญชัย อธิปัญโญ : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author