Q: เผลอพูดจาตำหนิพ่อแม่ เพราะหวังดี เป็นบาปหรือไม่ 

Q: เผลอพูดจาตำหนิพ่อแม่ เพราะหวังดี เป็นบาปหรือไม่ 

Q: เผลอพูดจาตำหนิพ่อแม่ เพราะหวังดี เป็นบาปหรือไม่ 

คำถาม : ถ้าเราดูแลพ่อที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานแต่เผลอพูดจาตำหนิตอนที่พ่อแอบกินขนมหวานเพราะความหวังดีจะเป็นบาปหรือไม่มีวิธีแก้อย่างไรคะ

 

พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท  : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา

: ต้องแยกเป็น 2 ประเด็น ประเด็นที่ 1 การเตือนด้วยความเป็นห่วง นับเป็นเรื่องที่ดี เพราะการรักษาโรคเบาหวานให้ได้ผล นอกจากผู้ป่วยต้องพึ่งตนเองด้วยการมีวินัย คุมอาหารและรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอแล้ว หากได้กัลยาณมิตรผู้ช่วยทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เอาใจใส่เรื่องอาหาร คอยเตือนเรื่องยา ก็จะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ป่วยจะเบาใจกับเบาหวานและอยู่กับลูกหลานได้อย่างมีความสุข

ในทางพระพุทธศาสนา คุณสมบัติของกัลยาณมิตรเรียกว่า กัลยาณมิตรธรรม มี 7 ข้อ ข้อที่เหมาะสมกับสถานการณ์นี้คือ ข้อที่ 4 วตฺตา รู้จักพูดให้ได้ผล เรารู้ว่าพ่อเป็นคนอย่างไร ก็ควรคิดหาวิธีพูดที่เหมาะสมที่จะทำให้ท่านให้ความร่วมมือ และข้อที่ 5 วจนกฺขโม คือ อดทนต่อถ้อยคำบางครั้งพูดครั้งเดียวแล้วไม่ได้ผล ก็ต้องพูดซ้ำ ๆ พูดบ่อย ๆ และเมื่อเขาฟังแล้วอาจไม่ชอบ มีโต้ตอบก็ต้องอดทน ถือเป็นโอกาสฝึกสติของตนไปด้วยฉะนั้นการเตือนบ่อย ๆ เป็นประโยชน์และถือว่าเราได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตร

ประเด็นที่ 2 บาปหรือไม่ ต้องย้อนกลับไปดูว่า ขณะพูดเตือน เราทำด้วยความหงุดหงิด รำคาญหรือไม่ มีโทสะอยู่หรือเปล่า หากมีก็อาจนับเป็นวจีทุจริต คำพูดหยาบคาย พูดด้วยอารมณ์ขุ่นมัว เราก็ต้องกลับมาใช้ปัญญาขัดเกลาตัวเองให้มากขึ้น ลองคิดหาหนทางอื่นในการบอกกล่าว

การห้ามอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ผล อย่างนั้นลองเปลี่ยนเป็นการให้รางวัลดีไหม เช่น หากลดขนมหวานได้ จะพาท่านไปเที่ยวในที่ที่ท่านอยากไป หรือเปลี่ยนเป็นการส่งเสริมให้ท่านออกกำลังกายเพิ่มเติมด้วย ก็น่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้เช่นกัน

 

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม 

สามารถส่งคำถามมาได้ที่นิตยสาร ซีเคร็ต คอลัมน์ Dhamma Daily  หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author