Q : เรื่องบนเตียง ควรกำจัดทิ้งเมื่อไหร่

Q : เรื่องบนเตียง ควรกำจัดทิ้งเมื่อไหร่

Q : เรื่องบนเตียง ควรกำจัดทิ้งเมื่อไหร่

ถาม : พระอาจารย์คะ เราต้องกำจัดเรื่องบนเตียงก่อนถึงจะบรรลุธรรมขั้นสูงได้ หรือเมื่อบรรลุธรรมขั้นสูงแล้ว เรื่องบนเตียงจะถูกกำจัดไปโดยอัตโนมัติคะ

ตอบ : ไม่ต้องกำจัดหรอก กามก็เป็นอารมณ์ เป็นที่ตั้งของสติได้ เช่น ราคะเกิดที่จิต ให้รู้ว่าราคะเกิดที่จิต แล้วดูด้วยสติและสมาธิว่าราคะที่เกิดคงอยู่เสถียรถาวรไหม เกิดจากอะไร มีกิจหน้าที่อะไร มีความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอย่างไร ดูต่อไปเรื่อยๆ เมื่อเราเห็นแล้วว่าราคะที่เกิดไม่เสถียรถาวร มีความเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ปัญญาก็จะเกิดเห็นไตรลักษณ์ การเกิด - ดับของราคะ ราคะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ต้องดับไปเป็นธรรมดา อย่างนี้ก็สามารถบรรลุธรรมได้โดยมีราคะเป็นฐาน เป็น “จิตตานุปัสสนา”

คนที่เป็นราคะจริตจะเอาอย่างอื่นเป็นอารมณ์คงยาก จะออกจากสิ่งไหน ยิ่งต้องอยู่กับสิ่งนั้น ยิ่งไม่อยากอยู่กับมันยิ่งต้องอยู่ แต่ต้องอยู่แบบเป็นผู้รู้ ผู้ดู โดยอาศัยสติ สมาธิความเพียร (อาตาปี สมฺปชาโน สติมา) เป็นเครื่องอยู่จนราคะทนอยู่กับเราไม่ได้

ถ้าจะออกจากราคะ แต่ดันหาอย่างอื่นมาให้จิตได้เสพแทนหนีไปดูทีวี ดูหนังฟังเพลง เปลี่ยนผัสสะอารมณ์ประเดี๋ยวประด๋าว ก็ไม่ได้ช่วยอะไร สุดท้ายก็กลับมาใหม่

 

ธรรมะจากพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author