Q: เราควรไปปฏิบัติธรรมกันประมาณกี่วันคะ

Q: เราควรไปปฏิบัติธรรมกันประมาณกี่วันคะ

Q: เราควรไปปฏิบัติธรรมกันประมาณกี่วันคะ

ถาม

เราควรไปปฏิบัติธรรมกันประมาณกี่วันคะ เพราะเห็นคอร์สปฏิบัติธรรมมีตั้งแต่ 2 คืน 3 วัน 4 คืน 5 วัน 7 คืน 8 วัน ไปจนถึง 9 คืน 10 วัน

ตอบ

จริงๆ แล้วไม่มีบัญญัติเอาไว้นะ แต่ตามที่พระอาจารย์เคยอบรมมา 4 คืน 5 วันนี่พอใช้ได้ แต่ยังไม่ดีเท่าที่ควร 7 คืน 8 วันดีขึ้น ถ้าจะให้ดีกว่านั้นอีกก็ 9 คืน 10 วัน แต่สำหรับคนทั่วไป 7 คืน 8 วันดีที่สุดแล้ว ที่ห้ามลืมเลยคือ ต้องเตรียมใจว่าจะอยู่ครบตามวัน – เวลาด้วยนะ ถ้าไปไม่ครบวันส่วนมากไม่ค่อยได้ผลอะไร นอกจากนั้นยังทำให้การควบคุมดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาปฏิบัติทำได้ยากอีกด้วย

 

พระอาจารย์มานพ  อุปสโม : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

 

About the Author