Q:แฟนเป็นคนอารมณ์ร้าย อยากเลิก แต่กลัวเขามาทำร้ายครอบครัว ควรทำอย่างไร

Q:แฟนเป็นคนอารมณ์ร้าย อยากเลิก แต่กลัวเขามาทำร้ายครอบครัว ควรทำอย่างไร

Q:แฟนเป็นคนอารมณ์ร้าย อยากเลิก แต่กลัวเขามาทำร้ายครอบครัว ควรทำอย่างไร

ถาม

แฟนอายุห่างกันมาก เป็นคนอารมณ์ร้าย เจ้าคิดเจ้าแค้น รู้สึกอยากเลิก แต่กลัวว่าเขาจะมาทำร้ายครอบครัว ควรทำอย่างไรดี

ตอบ

พระครูธรรมธร ดร.สาคร สุวฑฺฒโน ตอบปัญหานี้ว่า กรรมเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเอง ซึ่งเราสามารถตัดกรรม
ด้วยตัวเองได้ โดยการเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณทั้งคู่ เช่น ชวนกันเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจของทั้งคู่
ให้ไปในทางที่ดีขึ้น หรือทำกิจกรรมดี ๆ ร่วมกัน ทั้งคุณและแฟนก็จะมีธรรมะมากขึ้น คนมีธรรมะจะไม่ทำร้ายตนเองและ
ผู้อื่น อีกทั้งยังทำให้คุณทั้งคู่รักกันยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพราะมีธรรมะของพระพุทธเจ้าช่วยเยียวยา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author