Q:ท้องโดยไม่ตั้งใจ ครอบครัวไม่ค่อยชอบแฟนด้วยควรทำอย่างไร

Q:ท้องโดยไม่ตั้งใจ ครอบครัวไม่ค่อยชอบแฟนด้วยควรทำอย่างไร

Q:ท้องโดยไม่ตั้งใจ ครอบครัวไม่ค่อยชอบแฟนด้วยควรทำอย่างไร

ถาม

ดิฉันคบกับแฟนแล้วตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งฝ่ายชายก็ปกปิดไม่ให้ครอบครัวรู้ เพราะฐานะทางบ้านของเขาไม่ค่อยดี จึงไม่อยากเพิ่มภาระและครอบครัวของดิฉันก็ไม่ค่อยชอบแฟนเท่าไร ดิฉันรู้ว่าตัวเองทำผิด จึงอยากขอคำแนะนำค่ะ

ตอบ

ความรักมีเหตุมีผล มีขั้นมีตอน มีประเพณีมาแต่ช้านาน ควรทำให้ถูกต้องตามประเพณีเพื่อให้เกียรติตัวเราเองและ
วงศ์ตระกูล แต่เมื่อทุกอย่างมันลัดขั้นลัดตอน ลัดประเพณีไปหมดแล้ว ก็ควรคุยกับแฟน ให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายได้คุยกัน
เพื่อทำทุกอย่างให้ถูกต้อง ส่วนเรื่องฐานะความยากจนของฝ่ายชายนั้นไม่ใช่อุปสรรคของความรัก ขอให้ช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัว สักวันผู้ใหญ่ก็จะยอมรับในความขยันของเราเอง


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author