Q:ถ้ารักคนที่แต่งงานแล้ว จะทำใจให้เลิกรักเขาได้อย่างไร

Q:ถ้ารักคนที่แต่งงานแล้ว จะทำใจให้เลิกรักเขาได้อย่างไร

Q:ถ้ารักคนที่แต่งงานแล้ว จะทำใจให้เลิกรักเขาได้อย่างไร

ถาม

ถ้ารักคนที่แต่งงานแล้ว จะทำใจให้เลิกรักเขาได้อย่างไร

ตอบ

เราไม่สามารถห้ามความรักได้ แต่เราสามารถห้ามความรู้สึกที่ขัดต่อศีลธรรมได้ ขอให้ตั้งสติก่อนจะทำอะไรที่ผิดไป
มากกว่านี้ การรักคนที่แต่งงานแล้วผิดศีลข้อ 3 ผิดลูกเมียคนอื่นถือเป็นบาปมหันต์ ต้องรู้จักห้ามใจด้วยการพยายามอยู่
ให้ห่างจากคนที่จะทำให้เราเผลอใจทำผิดศีล เพราะศีลธรรมสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดในการเป็นมนุษย์ อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเขา อย่าทำลายครอบครัวของคนอื่น เพราะบาปกรรมจะทำให้ชีวิตของเราตกต่ำไปด้วย


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author