Q: ทำไมบางอย่างยิ่งเกลียดกลับยิ่งเจอ

Q: ทำไมบางอย่างยิ่งเกลียดกลับยิ่งเจอ

Q: ทำไมบางอย่างยิ่งเกลียดกลับยิ่งเจอ

ถาม:

ทำไมกับบางคนหรือบางอย่าง ยิ่งเราเกลียดหรือไม่ชอบใจ เรากลับยิ่งเจอ อาทิ ไม่ชอบคนกินเหล้า แต่ได้สามีเป็นคนกินเหล้า ฯลฯ

ตอบ:

“สิ่งที่ไม่ชอบ…เราจะได้” อาตมาได้ยินครูบาอาจารย์พูดอย่างนี้บ่อยครั้ง ก็ทำให้สงสัยเหมือนกันว่าเพราะเหตุใด อันที่จริงเราก็ได้ทั้งสิ่งที่ชอบและไม่ชอบนั่นแหละ แต่สิ่งที่ชอบมันทำให้เราเพลิดเพลินจนลืมตนลืมตัว

ส่วนสิ่งที่ไม่ชอบ มันทำให้เราเป็นทุกข์ เผ็ดร้อน ขมขื่น ไม่เจริญใจ ความทุกข์เป็นอาการที่โดดเด่น เข้มข้น พระพุทธองค์ทรงเห็นธรรมชาติอันนี้ จึงทรงยกมาเปิดประเด็นในการศึกษาหาความจริงของชีวิต คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

 

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ: พระอาจารย์ผู้ไขปัญหาธรรม


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author