Q: ทำอย่างไรไม่ให้คิดกังวลและกลัวความตาย

Q: ทำอย่างไรไม่ให้คิดกังวลและกลัวความตาย

Q: ทำอย่างไรไม่ให้คิดกังวลและกลัวความตาย

ถาม:

อยากทราบว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องตาย จะทำอย่างไร ไม่ให้คิดกังวลและกลัวเรื่องความ ตาย ที่ยังมาไม่ถึงคะ

ตอบ:

คันที่หลังแล้วไปเกาที่หัว เกาจนหัวถลอกก็ไม่หายคัน

กลัวตายแล้วไปกังวล กังวลให้ตายก็ไม่หายกลัว

โคลนเกิดจากน้ำ เอาน้ำนั่นแหละล้างโคลน

ความกังวลเกิดจากใจ ก็เอาใจนั่นแหละล้างความกังวล

กลัวก็ต้อง ตาย ไม่กลัวก็ต้องตาย

แต่ถ้ากลัวตายก็จะทุกข์ตั้งแต่วันนี้จนวันตาย

ถ้าไม่กลัว ทุกข์นิดเดียวตอนจะตาย ชอบแบบไหน เลือกเอา

ถ้าเลือกไม่กลัวตายก็ต้องฝึกให้เห็นความตายเป็นเรื่องธรรมชาติ

เมื่อมีการเกิดก็ต้องมีตาย เมื่อมีการกินก็ต้องมีการถ่าย

ถ้าไม่อยากตายก็อย่าเกิด ถ้าไม่อยากถ่ายก็อย่ากิน

ฝึกให้เห็นจริงตามความเป็นจริงจนจิตมันยอมรับ

โดยลองคิดว่า ถ้าอีกเจ็ดวันต้องตาย เราจะต้องทำอะไรบ้าง แล้วเขียนออกมา

จากนั้นก็ขยับเป็นสามวัน และถ้าคืนนี้นอนแล้วไม่ตื่น เราทำใจได้ไหม

เมื่อฝึกระลึกแบบนี้บ่อย ๆ ใจมันจะยอมรับ ความกังวลจะหายไปเอง

ดังบทกลอนที่ พระศาสนโสภณ เขียนไว้ว่า

        ระลึกถึงความตายสบายนัก       มันหักรักหักหลงในสงสาร
บรรเทามืดโมหันต์อันธการ                ทำให้หาญหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจ

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ (วัดป่าโคเปนเฮเกน) : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author