Q:แม่ทำแท้งแต่ผมรอดมาได้เป็นเพราะชาติก่อนผมทำกรรมอะไรมาครับ

Q:แม่ทำแท้งแต่ผมรอดมาได้เป็นเพราะชาติก่อนผมทำกรรมอะไรมาครับ

Q:แม่ทำแท้งแต่ผมรอดมาได้เป็นเพราะชาติก่อนผมทำกรรมอะไรมาครับ

ถาม:

แม่เคยทำแท้งผมแต่ผมไม่ตาย นั่นเป็นเพราะชาติก่อนผมเคยทำแท้งหรือเปล่าครับ ชาตินี้จึงมีเหตุปัจจัยทำให้โดนทำแท้งบ้าง แต่ก็บังเอิญรอดมาได้

ตอบ:

ก็มีส่วน แต่ไม่ทั้งหมด เพราะถ้าชาติก่อนโยมทำแท้งสำเร็จ แม่โยมก็อาจทำแท้งสำเร็จ แต่เพราะโยมคงทำไม่สำเร็จก็เลยมีเหตุปัจจัยอื่นทำให้โยมได้เกิดมาและต่อจากนี้จะใช้ชีวิตแบบไหนก็ว่ากันไป

บางคนอาจโทษว่าเป็นเพราะแม่ แตจริงๆเรื่องแบบนี้โทษแม่ก็เหมือนโทษตัวเองเพราะเราเคยทำมาก่อนเอง กฏแห่งกรรมจึงทำให้เป็นแบบนี้ มันเป็นกฏธรรมชาติ มีเหตุมีปัจจัย วงจรได้จบไปแล้วรับผลแล้วก็จบไป

ดังนั้นถ้าคนอื่นมาปรึกษาเรื่องนี้ เราก็ต้องบอกเขาเรื่องกฏแห่งการกระทำ เราคงไม่สามารถห้ามใครไม่ให้ทำสิ่งใดได้ แต่เชื่อเถอะว่า แต่ละการกระทำมีผลในตัวมันเองเมื่อกล้าทำก็ต้องกล้ารับ แล้วปัญหาจะไม่เกิด ที่ปัญหาเกิดเพราะกล้าทำแต่ไม่กล้ารับ เลยต้องไปเดือดร้อนหาคนมาตัดเวรตัดกรรม

 

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author