Q: พระลูกชายบวชแล้วหลบไปวิเวกจนบรรุลธรรม แต่ไม่กลับมาโปรดพ่อแม่

Q: พระลูกชายบวชแล้วหลบไปวิเวกจนบรรุลธรรม แต่ไม่กลับมาโปรดพ่อแม่

Q: พระลูกชายบวชแล้วหลบไปวิเวกจนบรรุลธรรม แต่ไม่กลับมาโปรดพ่อแม่

 

ถาม:

หากพระลูกชายบวชแล้วหลบไปปลีกวิเวกจนบรรลุธรรมขั้นสูงแต่ไม่ได้กลับมาโปรดพ่อแม่ เช่นนี้พ่อแม่จะยังได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์หรือเปล่าคะ

ตอบ:

พ่อแม่อาจตกนรกและพระลูกชายก็จะตกนรกด้วย การกระทำเช่นนี้ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติตามแก่นของพุทธศาสนาที่แท้จริง การปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น ถ้าพระลูกชายปลีกวิเวกไปบำเพ็ญภาวนาขั้นสูงจนสำเร็จผลแล้วจะต้องกลับมาโปรดพ่อแม่ด้วย ในความเป็นจริงคงไม่มีพระอริยบุคคลท่านใดหรอกที่จะอกตัญญูต่อพ่อแม่ได้

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author