Q: คนที่สำเร็จฌานแล้วอวดอ้างจะได้รับผลอย่างไร

Q: คนที่สำเร็จฌานแล้วอวดอ้างจะได้รับผลอย่างไร

Q: คนที่สำเร็จฌานแล้วอวดอ้างจะได้รับผลอย่างไร

ถาม

คนที่สำเร็จฌานแล้วกล่าวอวดอ้างเพื่อหาประโยชน์ เขาจะได้รับผลอย่างไร

ตอบ

คนที่ฝึกสำเร็จถึงขั้นสมาบัตินั้นจะมีคุณธรรมสูง ไม่ปรารถนาโลภโมโทสัน ดังนั้นการแสดงออกซึ่งอุตตริมนุสสธรรมก็จะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ ในขณะที่คนที่ไม่มีคุณธรรมในใจ ไม่มีอุตตริมนุสสธรรม แต่บอกว่าได้อภิญญา ได้อะไรต่างๆ เพื่อหวังผลประโยชน์ หวังให้คนเลื่อมใสศรัทธา มีลาภสักการะไหลมาเทมานั้น เป็นวิสัยของปุถุชน แต่ท้ายที่สุดแล้วโลกียฌานนั้นก็สามารถเสื่อมได้อยู่ดี คนที่ใช้ไม่ถูกทางก็จะจมอยู่ตรงนั้นเอง

 

พระอาจารย์มานพ อุปสโม พระอาจารย์ผู้ไขปัญหาธรรม


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author