Q: อาหารชุดเดียว แต่ กรวดน้ำ ให้สรรพสิ่งมากมาย จะแบ่งกันพอไหมคะ

Q: อาหารชุดเดียว แต่ กรวดน้ำ ให้สรรพสิ่งมากมาย จะแบ่งกันพอไหมคะ

Q: อาหารชุดเดียว แต่ กรวดน้ำ ให้สรรพสิ่งมากมาย จะแบ่งกันพอไหมคะ

ถาม

อาหารเพียงชุดเดียว แต่กรวดน้ำให้สรรพสิ่งมากมาย จะแบ่งกันเพียงพอไหมคะ

ตอบ

สถานะอื่นเขาไม่มีระบบย่อยอาหารเหมือนมนุษย์เราหรอก เขาอิ่มทางใจ อาหารเพียงชุดเดียวที่เราอุทิศไปนั้นกลายเป็นนามธรรมไม่มีที่สิ้นสุด สรรพสัตว์ทั้งหลายสามารถอนุโมทนาได้โดยทั่วหน้า เพราะ อาหารไม่ใช่ตัวบุญ แต่เป็นอาหารที่ตั้งแห่งบุญ เป็นสื่อผ่านให้เราได้แสดงออกซึ่งการทำบุญ บุญเกิดจากกิริยาที่ทำ ไม่ได้อยู่ที่จำนวนอาหารที่ได้มอบไป

 


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author