Q: เราควรทำอย่างไรให้ปราศจากความเกลียดคะ

Q: เราควรทำอย่างไรให้ปราศจากความเกลียดคะ

Q: เราควรทำอย่างไรให้ปราศจากความเกลียดคะ

ถาม:

เราควรทำอย่างไรให้ปราศจากความเกลียดคะ

 

ตอบ:

อาวุธที่สามารถฆ่าความเกลียดได้อย่างมีประสิทธิภาพคือเมตตากับปัญญา หากใครอยากทำให้ใจปราศจากความเกลียดชัง ให้ย้อนกลับไปอ่านทบทวนเนื้อหาทั้งหมดหนึ่งรอบ ตามด้วยการนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมอีกหลาย ๆ รอบทั้งหมดที่แนะนำมาสามารถทำได้จริงและนำใช้ไปได้จริง…ของอย่างนี้ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเอง

 

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author