Q: ปาฏิหารย์เป็นสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติหรือเปล่า

Q: ปาฏิหารย์เป็นสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติหรือเปล่า

Q: ปาฏิหารย์เป็นสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติหรือเปล่า

 

ถาม:

ปาฏิหารย์เป็นสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติหรือเปล่าขอรับ

ตอบ:

ปาฏิหารย์ไม่ได้อยู่เหนือธรรมชาติ หากแต่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติอยู่ดี คือ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป คนเราจะประสบความสำเร็จได้ ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไปตามกรรม เป็นไปตามกฎของการกระทำของตัวเอง การที่คนนี้ทำสิ่งพิเศษนี้ได้ ในขณะที่คนอื่นๆ ทำไม่ได้ เพราะแต่ละคนทำกรรมมาไม่เหมือนกัน กรรมบางชนิดเราทำไม่ได้ แต่คนอื่นทำได้ แล้วในเมื่อเขาทำกรรมที่พิเศษได้ ของที่ได้มาก็ย่อมเป็นของที่พิเศษ เช่น การบำเพ็ญเพียรในภพชาติต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ท่านก็ทรงทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ อย่างครั้งเป็นพระเวสสันดร ท่านก็บริจาคบุตร บริจาคภรรยา บริจาคทรัพย์สินทั้งหมด เจตนาสูงส่งแบบนี้ คนอื่นทำได้ไหม ก็ทำไม่ได้ เมื่อทำได้อย่างนี้ กรรมที่ท่านทำ ก็ย่อมเป็นสิ่งที่พิเศษ ผลที่ตามมาจึงพิเศษ เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ แล้วท่านก็วางหลักให้เราพิสูจน์ด้วย เพียงแต่เราจะกล้าพิสูจน์ไหมล่ะ ปัจจุบันนี้อาจมีคนทำตามได้เล็กๆ น้อยๆ แต่ทำได้แล้วก็ไม่ควรเอามาอวดกัน เพราะคนที่ทำได้จริงๆ เขาไม่อวด

พระอาจารย์มานพ อุปสโม : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author