Q: เมื่อลูกไม่อยากเข้าวัด พ่อแม่ควรทำอย่างไร

Q: เมื่อลูกไม่อยากเข้าวัด พ่อแม่ควรทำอย่างไร

Q: เมื่อลูกไม่อยากเข้าวัด พ่อแม่ควรทำอย่างไร

 

ถาม: เด็กหลายคนมีอาการเบื่อหน่าย ไม่อยากเข้าวัด ไม่อยากฟังเทศน์ พ่อแม่ควรทำอย่างไร

 

ตอบ: ถ้าจะทำให้เด็กรักวัด โยมพ่อโยมแม่ต้องรักวัดก่อน วันเสาร์-อาทิตย์แทนที่จะไปเที่ยวที่อื่น ก็พาลูกเข้าให้เขาเคยชินตั้งแต่เล็กๆ

การที่เด็กเกลียดวัดมีหลายสาเหตุ อาตมาเข้าใจว่าบางทีวัดเองก็น่าเกลียด บางแห่งก็สกปรก เด็กเลยไม่ชอบ ฉะนั้นเราต้องทำให้วัดน่ารัก น่าอยู่ แต่เป็นไปได้ว่าบางวัดอาจมีพระอยู่ไม่กี่รูป เลยดูแลไม่ไหว โยมก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ

วัดไม่ได้เป็นของพระ พระมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยให้โยมมาใช้ประโยชน์กัน ทีนี้โยมบางคนมาใช้ประโยชน์อย่างเดียว ไม่ช่อวยดูแล ซ่อมแซม บำรุง ดังนั้นถ้าเห็นวัดสกปรก โยมก็ควรช่วยกันทำความสะอาด ถ้ามันล้าสมัยก็ช่วยกันทำให้ทันสมัย ทีนี้เราก็ดูว่าลูกเขาชอบทำอะไร เช่น ชอบอ่านหนังสือ เราก็อาจจะสรา้งห้องสมุดในวัด แต่ไม่ใช่ว่าชอบเกม ก็เอาเกมไปตั้งในวัดนะ (หัวเราะ)

นอกจากนี้ก็ลองพูดให้ลูกเห็นประโยชน์ของการเข้าวัดเพราะถ้าเด็กไม่เห็นประโยชน์ เขาก็ไม่รู้ว่าจะเข้าวัดไปทำไม

 

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author