Q: พระอาจารย์คะ กรวดน้ำ จะถึงผู้รับได่จริงๆ ไหมคะ

Q: พระอาจารย์คะ กรวดน้ำ จะถึงผู้รับได่จริงๆ ไหมคะ

Q: พระอาจารย์คะ กรวดน้ำ จะถึงผู้รับได่จริงๆ ไหมคะ

ถาม

พระอาจารย์คะ กรวดน้ำถึงผู้รับจริงไหมคะ

ตอบ

น้ำไม่ถึงผู้รับหรอก กรวดน้ำบริเวณไหน น้ำก็ซึมอยู่แค่บริเวณนั้น เพราะสาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่น้ำ แต่อยู่ที่บุญที่ทำ เมื่อทำบุญแล้ว ได้บุญแล้ว เราก็แบ่งบุญให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย โดยอุทิศให้ทางใจ แผ่ออกไป ส่วนบุญจะถึงหรือไม่นั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญ สำคัญที่เราได้ตั้งใจมอบบุญ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายต่างหาก เขาจะได้รับหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะหากผู้รับอยู่ในสถานะที่เขาไม่สามารถจะรับได้ เขาก็จะไม่ได้รับ

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author