Q: ถวายสังฆทานเพียงอย่างเดียวก็ได้ผลบุญมากพอแล้วใช่ไหมคะ

Q: ถวายสังฆทานเพียงอย่างเดียวก็ได้ผลบุญมากพอแล้วใช่ไหมคะ

Q: ถวายสังฆทานเพียงอย่างเดียวก็ได้ผลบุญมากพอแล้วใช่ไหมคะ

ถาม

การถวายสังฆทานแค่เพียงอย่างเดียวก็ได้ผลบุญมากพอแล้ว ไม่ต้องทำบุญอื่นอีกก็ได้ใช่ไหมคะ

ตอบ

ใช่ แต่พระพุทธเจ้าทรงไม่สรรเสริญ และทรงตรัสสอนว่า บุคคลควรใช้ปัญญาพิจารราทำบุญเฉพาะหน้าด้วย ควรทำคุณงามความดีทุกประเภท โดยพิจารณาถึงความต้องการของผู้รับเป็นหลัก และควรทำทันทีที่มีโอกาส เช่นนี้จึงจะเป็นการทำกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ

 

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author