Q: ทำดีตลอดชีวิต แต่จิตสุดท้ายเกิดนึกถึงความชั่ว

Q: ทำดีตลอดชีวิต แต่จิตสุดท้ายเกิดนึกถึงความชั่ว

Q: ทำดีตลอดชีวิต แต่จิตสุดท้ายเกิดนึกถึงความชั่ว

ถาม

หากทำความดีมาตลอดชีวิต แต่จิตสุดท้ายเกิดนึกถึงความชั่วที่เคยก่อ เมื่อตายไปจะต้องไปสู่อบายภูมิจริงๆหรือคะถ้าเช่นนี้ก็ไม่ยุติธรรมสิคะ

ตอบ

ยุติธรรมที่สุดแล้ว เพราะจิตเป็นนาย หากจิตดวงสุดท้ายยึดสิ่งใดก็ต้องไปสู่สิ่งนั้นก่อน แม้จะเคยทำแต่ความดีมาตลอด 99% ของชีวิต แต่เผลอทำความชั่วเพียง 1% เมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตดวงจิตไปจับที่อบายภูมิ 1% นั้น ดวงจิตก็จะพาไปรับผลกรรมชั่วก่อน แต่จะเป็นเพียงช่วงสั้นๆ เช่น อาจจะไปเกิดเป็นยุงที่มีอายุขัยเพียงเจ็ดวัน พอดับลง จิตก็จะพาไปยังส่วนกุศล 99% ที่เหลือ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ ในทางกลับกัน คนที่ทำความชั่วมาตลอด 99% ของชีวิตและสั่งสมความดีเพียง 1% เมื่อวาระสุดท้ายมาถึง แต่บังเอิญได้มีโอกาสฟังธรรม ไหว้พระ สวดมนต์ ทำให้จิตดวงสุดท้ายไปสู่สุคติแต่ก็จะเป็นเพียงช่วงสั้นๆ ตามผลของความดี 1% ที่เคยทำ เช่นอาจได้เป็นมนุษย์อยู่ในครรภ์มารดาเพียงเดือนเดียวก็ถูกทำแท้งแล้วกลับมารับผลกรรมชั่วอีก 99% ที่เหลือเช่นเดียวกัน

ดังนั้นขอให้มีจิตตั้งมั่นในการสั่งสมความดีอย่างเด็ดเดี่ยวฮึกเหิม กล้าหาญแกล้วกล้าและมั่นคงเถิดแม้ไม่เห็นผลในวันนี้ แต่ความดีที่ทำไม่หายไปไหนอย่างแน่นอน

 

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author