Q:ทำไมบางคนหรือบางอย่าง เราเกลียดกลับยิ่งเจอ

Q:ทำไมบางคนหรือบางอย่าง เราเกลียดกลับยิ่งเจอ

Q:ทำไมบางคนหรือบางอย่าง เราเกลียดกลับยิ่งเจอ

ถาม

ทำไมกับบางคนหรือบางอย่างยิ่งเราเกลียดหรือไม่ชอบใจ เรากลับยิ่งเจอ อาทิ ไม่ชอบคนกินเหล้า แต่ได้สามีเป็นคนกินเหล้า ฯลฯ

ตอบ

“สิ่งที่ไม่ชอบ…เราจะได้” อาตมาได้ยินครูบาอาจารย์พูดอย่างนี้บ่อยครั้ง ก็ทำให้สงสัยเหมือนกันว่าเพราะเหตุใด อันที่จริงเราก็ได้ทั้งสิ่งที่ชอบและไม่ชอบนั่นแหละ แต่สิ่งที่ชอบมันทำให้เราเพลิดเพลินจนลืมตนลืมตัว ส่วนสิ่งที่ไม่ชอบมันทำให้เราเป็นทุกข์เผ็ดร้อน ขมขื่น ไม่เจริญใจ

ความทุกข์เป็นอาการที่โดดเด่น เข้มข้น พระพุทธองค์ทรงเห็นธรรมชาติอันนี้ จึงทรงยกมาเปิดประเด็นในการศึกษาหาความจริงของชีวิตคือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

 

 


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author