Q: เคยทำผิดพลาดมาก่อน แต่กลับตัวได้ จะมีโอกาสเข้าถึงพระนิพพานได้หรือไม่

Q: เคยทำผิดพลาดมาก่อน แต่กลับตัวได้ จะมีโอกาสเข้าถึงพระนิพพานได้หรือไม่

Q: เคยทำผิดพลาดมาก่อน แต่กลับตัวได้ จะมีโอกาสเข้าถึงพระนิพพานได้หรือไม่

ถาม

ถ้าคนหนึ่งเคยทำผิดพลาด ผิดศีลมาก่อน ปัจจุบันเลิกแล้วและปฏิบัติศีล 5 อยากทราบว่าคนคนนี้จะมีโอกาสเข้าถึงพระนิพพานได้หรือไม่

ตอบ

คนที่ต้นคดแต่ปลายตรงมีตัวอย่างให้เห็นอยู่เยอะ ถ้าลองศึกษาประวัติในสมัยพุทธกาล ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ “องคุลีมาล” ซึ่งฆ่าคนมากถึง 999 คน เพราะเชื่อว่าหากฆ่าครบ 1,000 คน ชีวิตจะเป็นอมตะ ดังนั้นแม้แต่มารดาตัวเองก็ไม่ละเว้น พระพุทธเจ้าจึงเสด็จไปให้องคุลีมาลเห็นก่อนที่เขาจะทำร้ายมารดา เมื่อองคุลีมาลเห็นจึงวิ่งไล่ตามพระพุทธเจ้า แต่ด้วยอภิญญาของพระองค์ทำให้องคุลีมาลไม่สามารถจะวิ่งไล่ทัน เขาจึงร้องบอกว่า

“หยุดเดี๋ยวนี้ หยุดก่อน” พอพระพุทธเจ้าได้ยินดังนั้นก็ตอบว่า “เราหยุดแล้ว”

แต่องคุลีมาลหาว่าพระองค์ตรัสมุสาวาท พระพุทธเจ้าจึงตรัสอีกว่า “เราหยุดการเข่นฆ่า หยุดการจองเวรแล้ว แต่ท่านยังไม่หยุด”

เมื่อองคุลีมาลได้ยินคำนี้ก็หยุดยืนอึ้งเลย เพราะเป็นคำที่แทงเข้าไปในใจ จึงทำให้ใจอ่อนและสำนึกผิดได้ทันที

จากนั้นจึงวางดาบ ทิ้งธนู สลัดแล่งโยนทิ้งลงเหวแล้วเข้าไปกราบทูลขอบวชในพระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงเมตตาบวชให้ หลังจากนั้นองคุลีมาลก็ได้ศึกษาธรรมจนบรรลุอรหันต์ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า แม้ต้นคดแต่ปลายตรงก็ทำให้บั้นปลายชีวิตสามารถบรรลุธรรมได้

การฝึกและทำความดีในปัจจุบันจะมีกำลังช่วยบดบังสิ่งที่ไม่ดีได้ ยกตัวอย่างง่าย ๆ โดยเปรียบเทียบจากสิ่งที่เรามองเห็น ถ้าสิ่งนั้นมีขนาดใหญ่กว่าก็จะสามารถบังสิ่งที่เล็กกว่าได้ฉะนั้นถ้ากรรมไม่ดีมีกำลังมากกว่า ใหญ่กว่า ก็จะปรากฏชัดในใจเรา แต่ถ้ากรรมดีมีขนาดใหญ่กว่า กำลังเยอะกว่ากรรมนั้นก็จะปรากฏชัดในจิตใจของเราเช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราสั่งสมและทำกรรมอะไรมามากกว่ากัน อันนี้เป็นเรื่องสำคัญ อย่าประมาท บางคนเกิดมาเพียบพร้อมหมดทุกอย่าง
ทั้งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ แต่ไปทำไม่ดีมาก ๆ เข้า สุดท้ายแรงกรรมไม่ดีก็แซงได้เหมือนกัน ดังนั้นอะไรที่ไม่ดีในอดีตอย่าไปทำเพิ่ม ควรหันมาสร้างกรรมดีให้มาก ๆ จะดีที่สุด

 

 


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author