Q:สถานะใดบ้างที่ผู้รับจะได้รับผลบุญที่อุทิศไปคะ

Q:สถานะใดบ้างที่ผู้รับจะได้รับผลบุญที่อุทิศไปคะ

Q:สถานะใดบ้างที่ผู้รับจะได้รับผลบุญที่อุทิศไปคะ

ถาม:

สถานะใดบ้างที่ผู้รับจะได้รับผลบุญที่อุทิศไปคะ

ตอบ:

พุทธศาสนาบอกไว้ชัดเจนว่า ผู้ที่จะสามารถรับบุญได้คือเปรตเท่านั้น เปรตจะรอรับส่วนบุญที่ญาติหรือใครอุทิศให้
ส่วนสถานะอื่นนั้นเขาไม่ต้องการ

เมื่อเราไปทำบุญก็ควรอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้ว เพราะเราไม่มีทางทราบได้ว่า ญาติของเราคนใดจะไปเกิดเป็นเปรตบ้าง ฉะนั้นอุทิศเผื่อไว้ก็ไม่เสียหายอีกทั้งเราอาจเกิดมาหลายร้อยชาติแล้วก็ได้ อาจเคยมีญาติมามากมาย การอุทิศส่วนบุญนี้เราสามารถยกให้กับญาติทุกชาติได้ทั้งหมด ให้ศัตรูทุกชาติก็ได้ หรือแม้แต่ให้กับผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราเลยก็ย่อมได้

 

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author