Q: เราจะทราบได้อย่างไรว่า พระที่ ทำบุญ ด้วยบรรลุธรรมถึงขั้นไหนแล้ว

Q: เราจะทราบได้อย่างไรว่า พระที่ ทำบุญ ด้วยบรรลุธรรมถึงขั้นไหนแล้ว

Q: เราจะทราบได้อย่างไรว่า พระที่ ทำบุญ ด้วยบรรลุธรรมถึงขั้นไหนแล้ว

ถาม:

เราจะทราบได้อย่างไรว่า พระที่เราทำบุญด้วยนั้นบรรลุธรรมถึงขั้นไหนแล้ว

ตอบ:

คนธรรมดาจะไม่ทราบหรอก เพราะแม้แต่พระด้วยกันหรือพระที่บรรลุธรรมขั้นต่ำกว่าก็จะมองพระที่บรรลุธรรมขั้นสูงกว่าไม่ออก ในขณะที่พระที่บรรลุขั้นสูงกว่าจะมองพระที่บรรลุขั้นต่ำกว่าออก แต่อันที่จริงสุดท้ายแล้วในบรรดาทานทั้งหลาย เนื้อนาบุญทั้งหลาย เนื้อนาบุญที่ดีที่สุดก็คือ สังฆมหาชนหรือการถวายสังฆทานนั่นเอง

 

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author