Q: อยากให้ลูกหลานอุปสมบท จะมีวิธีพูดหรือโน้มน้าวอย่างไร

Q: อยากให้ลูกหลานอุปสมบท จะมีวิธีพูดหรือโน้มน้าวอย่างไร

Q: อยากให้ลูกหลานอุปสมบท จะมีวิธีพูดหรือโน้มน้าวอย่างไร

ถาม:

หากปรารถนาให้ลูกหลานอุปสมบท จะมีวิธีพูดหรือโน้มน้าวอย่างไร ขอคำชี้แนะด้วยค่ะ

ตอบ:

ต้องอธิบายให้ลูกหลานเห็นประโยชน์ของการบวชว่าดีอย่างไร เพราะหากเขาไม่เข้าใจจุดประสงค์ที่แท้จริงของการบวช เขาก็จะไม่อยากบวช ผู้ใหญ่ควรอธิบายให้เขาฟังว่า การบวชคือการขัดเกลากิเลส คนที่ไม่ได้ฝึกสมาธิ ฝึกเจริญสติ หรือการอดทนอดกลั้น ผู้นั้นมักจะควบคุมกายไม่ได้ เพราะเวลาใจเจอปัญหาก็จะสั่งงานกายผิด ๆ ทำให้เดือดร้อนทั้งกายและใจ แต่ถ้าเราฝึกสติมาดี เราจะไม่ทำในสิ่งที่ผิด ไม่ปล่อยใจให้ไหลไปตามกิเลสมากจนเกินไป คือให้ใจอยู่เหนือกาย ไม่ใช่กายอยู่เหนือใจ

การบวชจะทำให้เขาได้ต่อสู้กับตัวเอง ต่อสู้กับกายและใจสามารถเอาชนะความไม่ดีในตัวเองได้ เราต้องยกตัวอย่างให้เห็นอย่างนี้ แล้วจะทำให้เขาเกิดปัญญาและอยากบวชมากขึ้น

 

ธรรมะจากพระพรพล ปสันโน : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author