Q: มรณานุสติมีความหมายว่าอย่างไรคะพระอาจารย์

Q: มรณานุสติมีความหมายว่าอย่างไรคะพระอาจารย์

Q: มรณานุสติมีความหมายว่าอย่างไรคะพระอาจารย์

ถาม

มรณานุสติมีความหมายใกล้เคียงกับวลี “ทำความดีหรือมีความสุขให้มากๆ เหมือนกับว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เรามีชีวิตอยู่” หรือไม่

ตอบ

ใกล้เคียง  แต่มรณานุสติไม่ได้กระตุ้นให้เราอยากทำความดีเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เรารู้จักปล่อยวาง  เพราะได้คิดว่าตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่าง  นอกจากนั้นถ้าเราเจริญมรณานุสติดี  เราจะมีความสุขได้ง่าย ๆ หลายคนพอรู้ว่าตัวเองกำลังจะตาย  เขากลับรู้สึกมีความสุข  เบิกบานแจ่มใสเหมือนอย่างนักดนตรีชาวอังกฤษที่ชื่อวิลโก  จอห์นสัน (Wilko Johnson) วันหนึ่งหมอบอกว่าเขาเป็นมะเร็งตับ  มีชีวิตอยู่ได้อีก 9 - 10 เดือน  เมื่อออกจากโรงพยาบาล  แทนที่เขาจะหดหู่  ก็กลับมีชีวิตชีวา  แค่ได้เห็นต้นไม้  ท้องฟ้า ก็รู้สึกว่ามันวิเศษมาก  เวลามีลมมากระทบ  เขารู้สึกเหมือนขนนกที่ปลิวในสายลม  คือรู้สึกอิสรเสรี  เขาถึงกับบอกว่า  อะไรก็ตามที่เคยทำให้เขาเศร้าสร้อย  วิตกกังวล  หรือรำคาญ  มันไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป  ที่เขารู้สึกอย่างนี้ได้  เป็นเพราะความตายมาเตือนให้ตระหนักว่า  สิ่งที่มองเห็นอยู่นั้น  ต่อไปจะไม่ได้เห็นอีกแล้ว  เพราะฉะนั้นเขาจึงรู้สึกว่าทุกสิ่งมีคุณค่ามาก

อาตมาคิดว่า  เราควรใช้ความตายที่ใกล้เข้ามากระตุ้นให้เราเห็นความสุขในปัจจุบันขณะ  รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดความเพียรด้วย  ความเพียรในที่นี้นอกจากหมายถึงการทำความดีแล้ว  ยังรวมถึงการฝึกใจให้เห็นความจริงด้วยนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญมรณานุสติเป็นประจำ  ดังที่ตรัสไว้ว่า  “ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้  ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้”

 

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล พระอาจารย์ผู้ไขปัญหาธรรม


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author