Q: ฆ่าสัตว์เพื่อป้องกันตัว เช่น งูพิษ บาปมากไหมคะ

Q: ฆ่าสัตว์เพื่อป้องกันตัว เช่น งูพิษ บาปมากไหมคะ

Q: ฆ่าสัตว์เพื่อป้องกันตัว เช่น งูพิษ บาปมากไหมคะ

ถาม

ฆ่าสัตว์เพื่อป้องกันตัว เช่น งูพิษ บาปมากไหมคะ

ตอบ

ธรรมชาติของทุกชีวิตไม่ว่าคนหรือสัตว์ หากเจออันตรายจะป้องกันตัวเองก่อน เพราะรักและหวงแหนชีวิตด้วยกันทั้งนั้น สัตว์ก็เช่นกัน ถ้าเราไม่ไปแตะเนื้อต้องตัวเขา เขาก็จะไม่ทำอันตรายเรา ฉะนั้นหากเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยง แต่ถ้าถามว่าฆ่าสัตว์เป็นบาปหรือไม่ มันก็ย่อมบาปแน่นอนทางที่ดีคือเราควรมีเมตตาต่อกัน

 

พระ ดร.นิตินัย อุดมกัน สำนักสงฆ์เมตตาวนาราม จังหวัดเชียงราย พระอาจารย์ผู้ไขปัญหาธรรม


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author