Q: นั่งสมาธิไม่ได้ ฟุ้งซ่าน ทำอย่างไรดี

Q: นั่งสมาธิไม่ได้ ฟุ้งซ่าน ทำอย่างไรดี

Q: นั่งสมาธิไม่ได้ ฟุ้งซ่าน ทำอย่างไรดี

ถาม:  นั่งสมาธิไม่ได้ ฟุ้งซ่าน ทำอย่างไรดี

ตอบ:

ส่วนมากที่มีอาการฟุ้งซ่านเพราะเราตั้งใจเอาไว้ผิด เราจะเอาความนิ่งสงบ ความคิดที่จะ “เอา” เป็นอุปสรรคที่ทำให้ใจเราไม่นิ่ง ไม่สงบ ดังนั้นต้องวางจิตไว้ใหม่ บอกตัวเองว่าจะไม่เอาความสงบ แต่ขอแค่ดูลมหายใจให้ทันเท่านั้นก็พอ

ช่วงที่จิตไม่สงบก็ตามดูจิตที่แวบไป อย่าไปหวังให้จิตสงบหรือไม่คิด เพราะจิตมีหน้าที่คิด…เราไม่ได้นั่งให้นิ่งแล้วไม่คิดแต่นั่งเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะ…เพียงได้ระลึกรู้ก็พอ

ในช่วงที่กำลังทำก็ทำแบบสบายๆ อย่าไปเกร็ง ถ้าจิตคิดก็อย่าไปห้ามจิต ฟุ้งก็มองดู อึดอัดก็มองดู นิ่งก็มองดู เท่านั้นก็พอแล้ว แค่ไปตามดูจิตนั้นๆ ครั้งหนึ่งแล้วกลับไปตามดูลมต่อจิตคิดอีกก็ไปใส่ใจอีกครั้งหนึ่ง ได้ไม่ได้ไม่เป็นไร กลับมาดูลมหายใจต่อ ทำไปๆ เดี๋ยวก็ทำได้เอง

ธรรมะจากพระอาจารย์มานพ อุปสโม : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author