รวม 3 สถาน ปฏิบัติธรรม ในกรุงเทพฯ

รวม 3 สถาน ปฏิบัติธรรม ในกรุงเทพฯ

รวม 3 สถาน ปฏิบัติธรรม ในกรุงเทพฯ

ใครเป็นชาวกรุงหรือเคยเดินทางมาในกรุงเทพฯ คงคุ้นเคยกับความวุ่นวายในเมืองหลวงแห่งนี้เป็นอย่างดี แต่น้อยคนนักจะทราบว่า กรุงเทพฯ กลับมีสถานที่สัปปายะ ให้ชาวเมืองได้สร้างความสงบให้จิตใจด้วยการ ปฏิบัติธรรม อีกด้วย

 

1.วัดยานนาวา

_X5A9483
วัดยานนาวา

วัดยานนาวา วัด เก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมากว่า 240 ปี โดดเด่นด้วยเจดีย์ มีฐานเป็น เรือสำเภาจีนขนาดเท่าลำจริง นอกจากจะงดงามแล้ว ยังแฝงนัยทางพุทธศาสนาไว้ อย่างแยบคาย

เมื่อปี พ.ศ. 2387 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ พร้อมสร้างเจดีย์ มีฐานเป็นเรือ สำเภาจีน โดยแฝงนัยสำคัญ 2 ประการ คือ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเจริญ รุ่งเรืองของการค้าระหว่างประเทศในสมัยนั้น และเป็นสัญลักษณ์ทางธรรม เรือ เปรียบเสมือนธรรมะที่โอบอุ้มสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากแม่น้ำแห่งความทุกข์ ไปสู่ฝั่งพระนิพพาน

ปัจจุบันวัดยานนาวาสนองพระราชดำริด้วยการสร้างสำนัก ปฏิบัติธรรม เพื่อเปิดให้ผู้สนใจมาปฏิบัติธรรมได้ทุกเพศทุกวัย

แนวทางปฏิบัติ

มหาสติปัฏฐาน 4 โดยการเดินจงกรม นั่งสมาธิ และกำหนดอิริยาบถย่อย

หลักสูตรที่เปิดรับ

1. หลักสูตรพัฒนาจิตสำหรับเยาวชน เปิดรับเยาวชนอายุ 9 - 15 ปี

2. หลักสูตรพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่เป็นสุข

3. หลักสูตรพัฒนาจิต โดยอาจารย์ทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารณ์และคณะ เน้นความกตัญญูต่อบิดามารดา

4. หลักสูตรมหาสติปัฏฐานภาวนา ปิดวาจาเก็บอารมณ์เข้ม 7 วัน (ต้องเคยผ่านการอบรมหลักสูตรอื่น ๆ แล้วอย่างน้อย3 ครั้ง)

สำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1วัดยานนาวา

ที่ตั้ง อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 2 เลขที่ 40 ถนนเจริญกรุงแขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2212-6567 หรือ bhavanatoday.org

เรื่อง พิชญาภาพวรวุฒิวิชาธร

 

โปรดกดเลข 2 เพื่ออ่านต่อหน้าถัดไป

Next Page »

About the Author