รวม สถานที่ปฏิบัติธรรม ภาคกลาง

รวม สถานที่ปฏิบัติธรรม ภาคกลาง

รวม สถานที่ปฏิบัติธรรม ภาคกลาง

รวม สถานที่ปฏิบัติธรรม ภาคกลาง

วัดจันทราราม (วัดท่าซุง)
จ.อุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๓๙๑

วัดตาลเอน
ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.๐๓๕-๒๕๔-๐๔๑
www.wattanen.org

วัดท่าเสด็จ
ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ๗๑๒๖๐

วัดป่าสุนันทวราราม
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-2321-6320

วัดอัมพวัน
อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โทร. ๐-๓๖๕๙-๙๓๘๑
http://www.jarun.org/v6/th/dhamma-course.html

สำนักปฏิบัติกรรมฐานวัดมเหยงคณ์
อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. ๐-๓๕๒๔-๒๘๙๒
www.mahaeyong.org

สำนักปฏิบัติวิปัสสนาอ้อมน้อย
ถ.เพชรเกษม กม. 24 ครึ่ง จ.สมุทรสาคร โทรฯ ๐๒-๔๒๐๒๑๒๐

About the Author