รวม สถานที่ปฏิบัติธรรม ภาคตะวันออก

รวม สถานที่ปฏิบัติธรรม ภาคตะวันออก

รวม สถานที่ปฏิบัติธรรม ภาคตะวันออก

รวม สถานที่ปฏิบัติธรรม ภาคตะวันออก

วัดเขาพุทธโคดม
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. ๐๓๘-๗๗๒-๑๓๒, ๐๓๘-๗๗๒-๙๔๔, ๐๓๘-๓๑๒-๖๐๘

วัดเขาสุกิม
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

วัดญาณสังวราราม
ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๒๖๐ โทร : ๐๓๘-๒๓๗๙๑๒, ๐๓๘-๒๓๘๓๖๙

วัดถ้ำยายปริก
อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
www.wat-thamyaiprik.com/index.php

วัดป่าอัมพวัน
จ.ชลบุรี โทร. ๐-๓๘๒๒-๓๔๓๑

ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ วัดผาณิตาราม
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

สวนสันติธรรม
จังหวัดชลบุรี โทร. 0-2279-7838, 08-6780-4368

สำนักวิปัสสนาวิเวกอาศรม
จังหวัดชลบุรี โทร. 0-3828-3766

สำนักวิปัสสนาสอนทวี
ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โทรฯ (๐๓๘) ๕๔๑๔๐๕, ๘๔๘๒๙๔

About the Author