ฉบับ 194 – SECRET OF LIFE

ฉบับ 194 – SECRET OF LIFE

ฉบับ 194 – SECRET OF LIFE

“หากผู้ใดเล็งเห็นว่าพระธรรมคำสั่งสอนเป็นความจริงอันบริสุทธิ์ ผู้นั้นย่อมเล็งเห็นพระพุทธเจ้าได้ทุกเมื่อ ข้อปฏิบัติให้พ้นจากความทุกข์ คือ รักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์เสียก่อน สมาธิความตั้งมั่นจึงจะมี แล้วความตั้งมั่นแห่งสมาธิก็มีได้ เมื่อบริสุทธิ์แล้ว สมาธิเกิดแล้ว ก็ปลุกให้ปัญญาเกิดขึ้นได้ ให้ระลึกถึงตัวอยู่เสมอว่าไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตน เป็นธาตุทั้ง 4 ขันธ์ทั้ง 5 อาการทั้ง 32 เป็นของโสโครก เป็นตัวทุกข์ ตัวแก่ ตัวเจ็บ ตัวตาย ไม่ใช่ตัวตนที่จะติดตามไปในโลกหน้าได้ ให้เห็นแจ้งด้วยปัญญา ประหารกิเลสหมดแล้วจิตจะเป็นวิมุติหลุดพ้นจากความทุกข์

“ความจริงบริสุทธิ์ที่จะทำให้ผู้คนจากทุกข์ดังนี้ เป็นมหาลาภอันประเสริฐ เพราะทรัพย์สมบัติทั้งหลายอันเป็นทรัพย์ภายนอกที่เอาไปด้วยไม่ได้ แต่คำสั่งสอนแนะนำให้ผู้ปฏิบัติตามพ้นจากทุกข์ในบัดนี้ไปตราบถึงนิพพาน เป็นอริยทรัพย์สำหรับติดตัวไปทุกชาติ ประเสริฐกว่าสมบัติอันมีในโลกนี้หมื่นเท่าแสนเท่า พญามัจจุราชนั้นไม่มีความกรุณา หนุ่มหรือแก่ก็เอาชีวิต ไม่ควรประมาท จึงควรรักษาศีลฟังธรรม สร้างบุญให้เป็นที่พึ่งแก่ตัวตั้งแต่บัดนี้”

ครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย
ถอดความจากตอนหนึ่งของธรรมเทศนา เรื่องอานิสงส์การรักษาศีล
จารึกไว้เมื่อจำพรรษา ณ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2478
ร่วมน้อมรำลึกถึงคุณความดีของครูบาศรีวิชัย พระมหาเถระผู้ได้รับสมญานามว่า “ตนบุญแห่งล้านนา” ในคอลัมน์ Secret of Life นิตยสาร Secret ฉบับ 194 (26 กรกฎาคม 2559) หน้าปกครูบาศรีวิชัย

About the Author