มอบรางวัลพ่อแห่งแรงบันดาลใจ โดยมูลนิธิวิมุตตยาลัย

มอบรางวัลพ่อแห่งแรงบันดาลใจ โดยมูลนิธิวิมุตตยาลัย

มอบรางวัลพ่อแห่งแรงบันดาลใจ โดยมูลนิธิวิมุตตยาลัย

GU9A5981

มูลนิธิวิมุตตยาลัย มอบรางวัล “พ่อแห่งแรงบันดาลใจ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีท่าน ว.วชิรเมธี เป็นผู้มอบรางวัล ให้แก่ ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ อดีตประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อดีตปลัดกระทรวงการคลัง สาขา “นักพัฒนากิจการเพื่อสังคม” นายเดวิด เล้า ประธานกรรมการ บริษัท DO FOOD จำกัด สาขา “นักธุรกิจเพื่อสังคม” นายฐาศิต เทพวรรณ์ ศิลปินภูมิปัญญาล้านนาไทย สาขา “ศิลปินหัวใจโพธิสัตว์”นายณรงค์ มณีรัตน์ ศิลปินภูมิปัญญาล้านนาไทย สาขา “ศิลปินหัวใจโพธิสัตว์” ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย

About the Author