ข่าว: ศรีลังกาและจีนร่วมมือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของชาวพุทธ

ข่าว: ศรีลังกาและจีนร่วมมือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของชาวพุทธ

ข่าว: ศรีลังกาและจีนร่วมมือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของชาวพุทธ

ข่าว: เมื่อไม่นานมานี้ พุทธสมาคมจีนร่วมกับรัฐบาลจีนและผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลก ได้จัดให้มีการประชุมพุทธศาสนาโลกครั้งที่ 4 (The Fourth World Buddhist Forum) ที่เมืองอู๋ซือ มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ศูนย์ประชุมพุทธศาสนาเมืองอู๋ซือ (Lingshan Buddha Palace)

ภายหลังการประชุมได้มีการนำเสนอโครงการใหม่ที่สนับสนุนความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศศรีลังกาและจีน ซึ่งได้แก่ โครงการแลกเปลี่ยนให้พระสงฆ์ชาวศรีลังกาได้มีโอกาสศึกษาต่อในประเทศจีน และสนับสนุนให้พระสงฆ์จีนได้ศึกษาพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทและภาษาบาลีในประเทศศรีลังกา

นอกจากนี้ประเทศจีนยังได้ระดมเงินทุนเพื่อส่งเสริมโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในศรีลังกา และยังสนุบสนุนให้มีการจัดงานวันวิสาขบูชาโลกในประเทศศรีลังกา ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 อีกด้วย

นับเป็นข่าวดีของพุทธศาสนิกชนและผู้รักสันติภาพระดับโลก

 

เครดิตภาพ: www.omlanka.net

About the Author