Q : ดิฉันทะเลาะกับพี่สาวตั้งแต่ยังเด็ก ปัจจุบันเขาปรับปรุงตัว แต่ตัวเราเองที่ยังลืมเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้ ควรทำอย่างไรดีคะ

Q : ดิฉันทะเลาะกับพี่สาวตั้งแต่ยังเด็ก ปัจจุบันเขาปรับปรุงตัว แต่ตัวเราเองที่ยังลืมเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้ ควรทำอย่างไรดีคะ

Q : ดิฉันทะเลาะกับพี่สาวตั้งแต่ยังเด็ก ปัจจุบันเขาปรับปรุงตัว แต่ตัวเราเองที่ยังลืมเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้ ควรทำอย่างไรดีคะ

คำถาม : ดิฉันทะเลาะกับพี่สาวตั้งแต่ยังเด็ก เพราะพี่สาวทำไม่ดีกับพ่อแม่ แต่ปัจจุบันเขาปรับปรุงตัว และพ่อแม่ก็ไม่เป็นทุกข์อีกต่อไป มีแต่ตัวเราเองที่ยังลืมเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้ ควรทำอย่างไรดีคะ

 

 

 

 

ไขปัญหาธรรมโดย พระอาจารย์นวลจันทร์  กิตติปัญโญ
ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์แล้ว ไม่มีผู้ใดไม่เคยกระทำผิดมาก่อน ลองพิจารณาตัวเองด้วยความเป็นธรรมว่า ตั้งแต่เล็กจนโต เราเคยทำความผิดต่อคุณพ่อคุณแม่บ้างหรือไม่อาจเล็กบ้างน้อยบ้าง แต่ย่อมต้องมีกันทุกคน

การที่เราเฝ้าคิดถึงแต่สิ่งที่ไม่ดีของพี่สาวและทำไม่ดีกับเขาเป็นประจำ นอกจากจะทำให้จิตใจขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาแล้ว ในอนาคตการกระทำอันเป็นอกุศลนั้นอาจส่งผลต่อเราไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ ใครจะรู้ว่าวันหนึ่งเราอาจกระทำผิดต่อคนที่มีความหมายกับเรามากที่สุดในชีวิต แล้วเขาอาจไม่ให้อภัยเราเลยก็ได้ ดังเช่นที่เราเคยทำกับพี่สาว

การรู้จักให้อภัยถือเป็นการเอาภัยออกจากตัว อาตมาอยากให้ลองสังเกตใจเราดู ขณะที่ให้อภัยคนอื่น เราจะรู้สึกเบาสบายขึ้นทันที ให้หมั่นฝึกให้อภัยคนบ่อย ๆ จนเป็นนิสัยเมื่อจิตเสพคุ้นกับสภาวะที่เบาสบายอยู่เสมอ เราก็จะรับรู้ผลแห่งการให้อภัยในที่สุด

พระพุทธเจ้าทรงกล่าวเรื่องเกี่ยวกับอภัยทานไว้ว่า เป็นการให้ทานที่ไม่ต้องลงทุนด้วยวัตถุและเป็นทานสูงสุด ใครมีอภัยทานประจำใจ ผู้นั้นก็เข้าถึงปรมัตถบารมีซึ่งเป็นบารมีสูงสุดที่จะทำให้เข้าถึงพระนิพพานแล้ว


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author