Q : ดิฉันควรจะทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ โดยไม่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์อีกคะ

Q : ดิฉันควรจะทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ โดยไม่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์อีกคะ

Q : ดิฉันควรจะทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ โดยไม่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์อีกคะ

คำถาม

ดิฉันมีปัญหาเรื่องที่ทำงาน ญาติสนิทจึงพาไปทำพิธีกับหมอผี โดยที่ดิฉันไม่ทราบและไม่เต็มใจที่จะไป ดิฉันไม่เคยคิดจะยุ่งเกี่ยวกับไสยศาสตร์เลย ดิฉันควรจะทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ และไม่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์อีกคะ

 

ธรรมะจาก พระอาจารย์พรพล ปสันโน   : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา

กลับมาเป็นชาวพุทธที่ดี เชื่อเรื่องของกรรม ใครทำสิ่งใดควรได้สิ่งนั้น เข้าวัดปฏิบัติธรรมรับศีลและตั้งใจรักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์อย่างสม่ำเสมอ ความทุกข์จะน้อยลงเมื่อเรามีหลักธรรม ไสยศาสตร์ไม่สามารถทำอะไรกับคนที่มีศีลบริสุทธิ์ได้ เมื่อมีหลักธรรมจะมีปัญญา ปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าที่ทำงานหรือที่บ้านก็จะหาทางแก้ไขได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ต้องพึ่งไสยศาสตร์

 

 

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author