Q: ดิฉันปวดเมื่อยเวลาสวดมนต์ในเวลานานๆ จึงอยากทราบว่าสามารถนอนสวดมนต์ แทนได้ไหมคะ จะบาปหรือเปล่า

Q: ดิฉันปวดเมื่อยเวลาสวดมนต์ในเวลานานๆ จึงอยากทราบว่าสามารถนอนสวดมนต์ แทนได้ไหมคะ จะบาปหรือเปล่า

Q: ดิฉันปวดเมื่อยเวลาสวดมนต์ในเวลานานๆ จึงอยากทราบว่าสามารถนอนสวดมนต์ แทนได้ไหมคะ จะบาปหรือเปล่า

Q: ดิฉันมักมีอาการปวดเมื่อยเวลาสวดมนต์ เพราะคาถาที่สวดเป็นบทยาวๆ ประมาณ 1.30 ชั่วโมง จึงอยากทราบว่าสามารถนอนสวดมนต์ แทนได้ไหมคะ จะบาปหรือเปล่า

 

ไขปัญหาธรรมโดย พระอาจารย์พรพล ปสันโน

การปฏิบัติธรรมสามารถทำได้หลายอิริยาบถ ทั้งยืนเดิน นั่ง นอน เป้าหมายที่สำคัญไม่ได้อยู่ที่อิริยาบถ แต่อยู่ที่การทำจิตใจของเราให้สงบนิ่ง ทำให้จิตของเราเป็นสมาธิ สะอาด ปราศจากเครื่องเศร้าหมอง เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่อิริยาบถใด ถ้าจิตของเราสงบ สะอาด สว่าง ก็สามารถทำได้ในทุกอิริยาบถ

 


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author